Partneri

Návštevnosť

Dnes 43
Včera 54
Celkom 63907
Denný priemer 61
Kontrolná komisia
Meno
e-mail
Mesto Adresa Telefón
Fax
Mobil
Členovia kontrolnej komisie
Ing. Janka Sandtnerová 
janka.sandtnerova@msupezinok.sk
Pezinok

902 01
033/6901 105

Ing. Martin Brilla 
martin.brilla@gmail.com
Orlov, LitmanovaObecný úrad
208
065 43


0911 963 943
Ing. Mária Sýkorová 
kontrola@hrinova.sk
HriňováMestský úrad
Partizánska č.1612/5
962 05
045/3210 109
045/3210 111
0917 301 006