Partneri

Návštevnosť

Dnes 27
Včera 85
Celkom 25949
Denný priemer 43
Ekonomická komisia
Meno
e-mail
Mesto Adresa Telefón
Fax
Mobil
Členovia ekonomickej komisie
Ing. Anežka Poradová 
anezkapo@gmail.com
Bratislava - D.N.Ves, ČuňovoMÚ Dev.Nová Ves
Novoveská 17/A
843 10
02/60201430
02/60201420
0903390727
Ing. Miroslav Karpiš 
miro.karpis@gmail.com
HuncovceObecný úrad
Hlavná 29
059 92


0915 806 289
Ing. Gabriela Maruščáková 
gmaruscakova@stropkov.sk
StropkovMestský úrad
Hlavná 38/2
091 01
054/4868811

Ing. Miroslav Pikula 
miroslav.pikula@banskabystrica.sk
Banská BystricaMestský úrad
Československej armády 26
974 01
048/4330 135

0903 777 454