Anketa

Partneri

Návštevnosť

Dnes 5
Včera 37
Celkom 68768
Denný priemer 60
Čestní členovia
Meno
e-mail
Mesto Adresa Telefón
Fax
Mobil
Ing. Oxana Hospodárová 
oxanahos@gmail.com
Košice
Cottbuská 9
040 23
055/6064209

0908/192 762
Ing. Dušan Hrnčiar CSc.
Bratislava
Kýčerského 1


Ing. Anton Klíma 
BratislavaNKÚIng. Miroslav Klochan 
Banská BystricaNKU B. BystricaDr. Hans Leikauf 
RakúskoEURORAIJUDr. Gejza Petrík 
BratislavaMV SR BratislavaIng. Jozef Stahl 
Bratislava
NKÚ Bratislava