Napísali o nás
18.02.2013

Devínksa Nová Ves - Kto prestrelil alebo rozbil okno kancelárie hlavného kontrolóra v Devínskej Novej Vsi?

Kamil Dedinský, hlavný kontrolór bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves, si myslí, že mu niekto neznámy rozbitím okna poslal varovanie, aby si dával pozor. "Sklo na okne kancelárie, v ktorej sedím, niekto cez víkend rozbil, alebo prestrelil. Našťastie som vtedy v kancelárii nebol. Boli tu policajti, ale o výsledku šetrenia neviem nič. Už mi došla trpezlivosť, na policajtov som si podal sťažnosť," povedal pre Čas.sk hlavný kontrolór. Podľa jeho názoru prestrelené alebo rozbité okno môže byť varovaním, aby si dával pozor. "Moje správy o kontrolných zisteniach nie sú najpríjemnejšie. Na ostatnom miestnom zastupiteľstve som vystúpil proti predaju majetku. Nepredpokladám, že možné varovanie súvisí s mojím súkromným životom," dodal hlavný kontrolór. "Polícia vec eviduje ako priestupok proti majetku. Poškodením okennej tabuľa vznikla majiteľovi škoda približne 250 eur. Preverovanie okolností, za ktorých bola okenná tabuľa poškodená, doposiaľ nepreukázalo, že škoda vznikla v dôsledku použitia strelnej zbrane. Doterajšie zistenia nasvedčujú k tomu, že oknom bolo poškodené v dôsledku použitia ostrého predmetu. Poškodená bola len vonkajšia okenná tabuľa dvojitého skla," uviedla bratislavská krajská policajná hovorokyňa Petra Hrášková.

  [...pokračovanie]

12.02.2013

KOŠICE - Pracovný pomer hlavného kontrolóra obce včera, dnes a zajtra.

  [...pokračovanie]

15.08.2012

KOJŠOV -

Obec Kojšov v okrese Gelnica je takmer štyri roky bez hlavného kontrolóra. V obci tým porušujú zákon. Nakladanie s majetkom, príjmy či výdavky obce nemá kto kontrolovať. Zdá sa, že Kojšovčania doplatili na spory súčasného a predošlého starostu. O túto funkciu totiž nikto z okolia nemá záujem, zrejme aj kvôli zlému chýru o Kojšove.

 

  [...pokračovanie]
18.07.2012

Markušovce - Vážený predseda NKÚ SR, prečítala som si Váš príspevok prednesený na sneme ZMOS. Som hlavný kontrolór obce, člen združenia hlavných kontrolórov, o ktorom mnohí predstavitelia štátu či samosprávy ani netušia či nie vždy mu vedia trafiť správny názov. Keďže ste sa v danom príspevku okrem práce NKÚ dotkli aj činnosti hlavných kontrolórov obcí a miest, nedá mi nereagovať.


  [...pokračovanie]

24.03.2011

SVIT - Zákon č. 546/2010 Z.z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, z 9. decembra 2010, stanovuje povinne zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr, ktorú uzaviera povinná osoba /obec/ a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky.

  [...pokračovanie]

23.03.2011

SVIT -  Od volieb starostov a primátorov, ale aj poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev uplynulo povestných sto dní. Aj keď majú samosprávy už prvé zastupiteľstvá za sebou, požiadali sme o niekoľko rád a odporúčaní Ing. Ľudovíta Budzáka, prezidenta Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR (ZHK SR).

  [...pokračovanie]

16.02.2011

Veľké Kapušany -  

 

Hlavný kontrolór mesta Veľké Kapušany Arpád Majoroš položil funkciu. Od januára je mesto oficiálne bez kontrolóra. Novozvolení poslanci si myslia, že po ročnej prestávke v kontrolnej činnosti bude mať nový kontrolór práce vyše hlavy. Preto nechcú, aby pracoval len na pol úväzku. 

 

  [...pokračovanie]

03.02.2011

Svit - Zákon o kontrole v samospráve je úloha, ktorú prijalo Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky ako potrebu zosúladenia kontrolného systému a určenie jednoznačných postupov a kompetencií pri výkone kontroly v územnej samospráve. Článok je informáciou o príprave postupov, ktorú zabezpečuje v zmysle uznesenia Predsedníctva ZHK SR, legislatívno právna komisia, ktorú vedie JUDr. Jozef Tekeli.

  [...pokračovanie]

26.07.2010

Časopis IURA EDITION: "Právo pre ROPO a obce v praxi" uverejnil dva články od člena ZHK SR Jozefa Tekeliho, ktoré si môžete prečítať aj na našich stránkach.

  [...pokračovanie]

07.04.2010

Postavenie hlavného kontrolóra obce

  [...pokračovanie]

06.04.2010

XVII. snem Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky

  [...pokračovanie]

04.03.2010

Napísala nám hlavná kontrolórka jednej obce rad otázok. Týkajú sa najmä správania sa a fungovania starostu tamojšej obce. Stanovisko k niektorým zaujal JUDr. Milan Galanda, zaoberajúci sa najmä právom súviasacim s fungovaním verejnej správy. Otázky a jeho stručné odpovede ponúkame aj čitateľom ON.

  [...pokračovanie]

29.01.2010

V minulom , aj v tomto roku dochádza často k voľbám hlavného kontrolóra obcí a miest v zmysle § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení"). Nakoľko sa vyskytujú mýty a dohady okolo pracovno-právneho postavenia hlavného kontrolóra, v tomto článku sa zameriam na vývoj právnej úpravy jeho postavenia v zákone o obecnom zriadení a v súvisiacich zákonoch, týžkajúcich sa pracovno-právnych vzťahov vo verejnej správe.  ...
ÚČTOVNÍCTVO ROPO A OBCÍ (str. 15-17)

Postavenie hlavného kontrolóra obce a jeho pracovno-právny pomer v zmysle platných zákonov.  Ing. Peter Orgoník, PhD.

  [...pokračovanie]

07.12.2009

Územná samospráva - otvoriť.

  [...pokračovanie]

29.10.2009

STARÁ  LESNÁ (plk) - Zasadnutie obecného zastupiteľstva v stredu minulý týždeň bolo mimoriadne rušné. Postarala sa o to poslankyňa Irena Galová, ktorá mala výhrady k spôsobu voľby obecného kontrolóra.

  [...pokračovanie]

03.09.2009

TRENČÍN 7. novembra (SITA) - Bývalá hlavná kontrolórka Trenčianskych Teplíc Anna Chalúpková žiada od mesta 806-tisíc korún s úrokmi z omeškania ako náhradu mzdy za to, že ju v júni 2005 prepustili. Prípadom sa dnes zaoberal Okresný súd v Trenčíne, ktorý pojednávanie odročil na 16. januára. Krajský súd už tento rok potvrdil, že jej výpoveď bola neplatná, teraz sa má rozhodnúť len o sume.

 

  [...pokračovanie]

26.08.2009

Už ôsmy rok platia ustanovenia zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole"), ale v praxi ešte stále nemá pevné základy.
   

  [...pokračovanie]

31.07.2009

Ing. Ľudovít Budzák

prezident ZHK SR

 

Konsolidácia rozpočtov obcí v čase krízy.


 

  [...pokračovanie]

22.07.2009

Krajská prokuratúra dala za pravdu exkontrolórovi Andrejovi Kissovi. Potvrdila nezákonnosť pri jeho odvolaní. Priznala nezákonnosť aj pri voľbe nového kontrolóra.

  [...pokračovanie]

Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky