Archív z roku 2007
07.12.2007

priložený materiál vysvetľuje pracovnoprávne postavenie hlavného kontrolóra (HK) vo vzťahu k vyššej kolektívnej zmluve

  [...pokračovanie]

06.11.2007

v prílohe sú materiály z prednášky Ing. O. Hospodárovej v Permone.

  [...pokračovanie]

12.10.2007

Na stránke NKU SR je uverejený Spravodajca č. 3 roka 2007, v ktorom sú uvedené jednotlivé výsledky každej kontroly za dané obdobie. Hyperlinka na NKU SR je na pravej strane tejto úvodnej strany ZHK SR.

  [...pokračovanie]

10.10.2007

Správa NKÚ SR

o výsledku kontrol hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom obcí a samosprávnych krajov na základe podnetov

vykonaných v 1. polroku 2007

  [...pokračovanie]

Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2024 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky