Anketa

Partneri

Návštevnosť

Dnes 34
Včera 42
Celkom 69863
Denný priemer 60
Archív z roku 2006
17.09.2006

v prílohe nájdete materiál upresňujúci používanie štátnych symbolov, pečiatok spolu so zoznamom kontaktov na MV SR

  [...pokračovanie]

17.09.2006

v prílohe je smernica imiginárnej obce Horný Výplach pre zákazky s nízkou hodnotou

  [...pokračovanie]

17.09.2006

V prílohe nájdete nariadenia vlády pre telovýchovné zariadenia, ako aj školy a školské zariadenia.

  [...pokračovanie]

17.09.2006

 

v prílohe najdete užitočné materiály k zmene účtovania v obciach s plaltnosťou od roku 2008.

  [...pokračovanie]

06.02.2006

Prilohou je metodicke usmernenie MF SR k § 17m, ods. 1 a 2 zakona 583/2004

  [...pokračovanie]