Partneri

Návštevnosť

Dnes 17
Včera 104
Celkom 60952
Denný priemer 61
Archív z roku 2005
30.12.2005

Priložený dokument uvádza otázku ekonomickej komisie ZHK a stanovisko MF SR k tejto problematike.

 

 

 

  [...pokračovanie]

20.12.2005

Účtovanie DHM

  [...pokračovanie]

1