Oznamy
ON LINE školenie - Úradu pre verejné obstarávanie Slovenskej republiky
14.11.2022

BRATISLAVA - 10. novembra 2022 - Úrad pre verejné obstarávanie pozýva verejných obstarávateľov/obstarávateľov na online školenie Uplatňovanie zelených aspektov pri obstarávaní potravín. Uskutoční sa 23. novembra 2022 od 9:00 hod.. Cieľom školenia bude priblížiť uplatňovanie zelených aspektov pri nákupe potravín, služieb hromadného stravovania a cateringu. https://www.zmos.sk/uvo-pozyva-na-online-skolenie-uplatnovanie-zelenych-aspektov-pri-obstaravani-potravin-oznam/mid/405616/.html#m_405616Školenie je primárne určené pre verejných obstarávateľov/obstarávateľov a iné obstarávateľské subjekty v zmysle ZVO (v súlade s § 7, § 8 a § 9 ZVO). Účasť ostatných záujemcov je podmienená nenaplnením kapacity školenia verejnými obstarávateľmi a obstarávateľmi. Školenie bude prebiehať dištančnou formou pomocou funkcionality aplikácie MS Teams.


Prihláška: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYhsqFNdefg4cEakRYBMxoqynkXHTuMuNjKOojl2bXIMG5gA/viewform


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky