Oznamy
Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
24.10.2022

BRATISLAVA - Poslanci parlamentu vo štvrtok 20. októbra 2022 schválili Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení. Cieľom návrhu zákona je umožniť samosprávnemu kraju, obci, mestu a v prípade Bratislavy a Košíc aj ich mestskej časti, aby v pravidlách, na základe ktorých poskytujú dotácie, upravili spôsob (najmä lehotu) ich zúčtovania s vlastným rozpočtom tak, aby tieto dotácie nemuseli byť zúčtované do konca rozpočtového roka, v ktorom boli poskytnuté z rozpočtu. https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=8874
Podmienkou však je, že samospráva nemôže cezročne poskytovať dotácie spôsobom, ktorý by zvyšoval jej celkový dlh. V praxi sa totiž neraz vyskytujú situácie, že samospráva poskytne dotácie vo forme bežných výdavkoch aj na aktivity, ktoré si vyžadujú ohlásenie stavebnému úradu alebo stavebné povolenie, čo sú procesy, ktoré spolu s transparentným prideľovaním dotácií trvajú niekoľko mesiacov a následne nie je objektívne možné poskytnuté dotácie v danom rozpočtovom roku použiť a už vôbec nie vyúčtovať. Návrh zákona by tak mal napomôcť samospráve a príjemcom dotácie lepšie využiť poskytnuté dotácie vrátane riadneho a včasného vyúčtovania.


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky