Oznamy
Dohoda o spolupráci pri kontrole nových eurofondov
08.06.2022

MIRRI, NKÚ a ÚVO podpísali prelomovú dohodu o spolupráci pri kontrole nových eurofondov. Spoločný kontrolný systém má odstrániť chyby a zamedziť podvodom. Využívanie eurofondov bude transparentnejšie, jednoduchšie a efektívnejšie. Napomôže tomu tiež úzka spolupráca medzi Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Najvyšším kontrolným úradom a Úradom pre verejné obstarávanie. https://www.zmos.sk/nku-mirri-a-uvo-podpisali-dohodu-o-spolupraci-pri-kontrole-novych-eurofondov-oznam/mid/405616/.html#m_405616Dohoda medzi MIRRI SR, NKÚ a ÚVO v novom programovom období má výrazne zlepšiť manažovanie eurofondov. Napríklad:

•    Vznikne nový ústredný odborný tím pre oblasť kontroly verejného obstarávania, ktorý bude citlivejšie a flexibilnejšie reagovať na zmeny v interpretácii smerníc.
•    Bude možné flexibilnejšie reagovať na auditné zistenia a prispôsobiť rozhodovaciu prax ÚVO.
•    Už nebude potrebná koordinácia všetkých riadiacich a sprostredkovateľských orgánov ako v súčasnosti.
•    Odstránia sa duplicitné kontroly.
•    Vzrastie kvalita kontrol verejného obstarávania.
•    Zjednotia sa rozhodovacie procesy – za rovnaké porušenie bude rovnaká sankcia.


Zdroj: https://www.nku.gov.sk/aktuality/-/asset_publisher/9A3u/content/nku-a-uvo-s-mirri-podpisali-prelomovu-dohodu-o-spolupraci-pri-kontrole-novych-eurofondov
Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2024 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky