Oznamy
Mimoriadny snem ZMOS vyzýva samosprávy k štrajkovej pohotovosti
18.05.2022

Delegáti mimoriadneho snemu Združenia miest a obcí Slovenska na svojom rokovaní 18.5.2022, v Senci vyzvali členské mestá a obce ZMOS aby v rámci štrajkovej pohotovosti, ktorá sa vyhlasuje od 19.5.2022 do odvolania, účelne medializovali sociálno-ekonomické dopady na miestnu územnú samosprávu, zabezpečovali realizáciu prenesených kompetencií iba do obdobia, ktoré je finančne kryté dotáciami poukazovanými štátom na tento výkon, teda v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách, symbolicky stiahli pred budovami mestských a obecných úradov obecné vlajky na pol žrde od 19.5.2022 do 30. júna 2022, prioritne financovali kľúčové kompetencie miestnej územnej samosprávy. Prerušili, respektíve obmedzili komunikáciu s ústrednými orgánmi štátnej správy na bezprostredne nevyhnutné obdobie, kým vláda SR neprejaví vôľu konštruktívne vyjednávať o výzvach a požiadavkách prijatých v uznesení 32. mimoriadneho snemu ZMOS. V prípade nesplnenia požiadaviek ZMOS schválených na 32. sneme, Rada ZMOS pripraví po 30.6.2022 v spolupráci s ďalšími samosprávnymi a profesnými organizáciami celoslovenský štrajk.  https://www.zmos.sk/mimoriadny-snem-zmos-vyzyva-samospravy--oznam/mid/405616/.html#m_405616
Výzva pre členské mestá a obce ZMOS, aby v rámci štrajkovej pohotovosti, ktorá sa vyhlasuje od 19. mája 2022 do odvolania:
a) účelne medializovali sociálno-ekonomické dopady na miestnu územnú samosprávu,
b) zabezpečovali realizáciu prenesených kompetencií iba do obdobia, ktoré je finančne kryté dotáciami poukazovanými štátom na tento výkon, teda v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách,
c) symbolicky stiahli pred budovami mestských a obecných úradov obecné vlajky na pol žrde od 19. mája 2022 do 30. júna 2022,
d) prioritne financovali kľúčové kompetencie miestnej územnej samosprávy. Financovať ostatné kompetencie v závislosti od disponibilných finančných prostriedkov.
e) prerušili, respektíve obmedzili komunikáciu s ústrednými orgánmi štátnej správy na bezprostredne nevyhnutné obdobie, kým vláda SR neprejaví vôľu konštruktívne vyjednávať o výzvach a požiadavkách prijatých v uznesení 32. mimoriadneho snemu ZMOS.

V prípade nesplnenia požiadaviek ZMOS schválených na 32. sneme, Rada ZMOS pripraví po 30.6. 2022 v spolupráci s ďalšími samosprávnymi a profesnými organizáciami celoslovenský štrajk.  

Zdroj:https://www.zmos.sk/mimoriadny-snem-zmos-vyzyva-samospravy--oznam/mid/405616/.html#m_405616


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky