Oznamy
Kvalifikované pečate vs. mandátne certifikáty
10.05.2022

Kvalifikovaná elektronická pečať od samého počiatku IS DCOM slúži na autorizáciu (podpisovanie) elektronických úradných dokumentov v súlade so zákonom o eGovernmente, čím chráni a zaručuje pôvod údajov na elektronických úradných dokumentoch, ktoré ňou každá obec alebo mesto podpisuje. Napriek skutočnosti, že za túto dobu boli obcami a mestami používajúcimi IS DCOM, pečaťou riadne podpísané už milióny rozhodnutí či iných elektronických úradných dokumentov, v území samosprávy stále evidujeme šírenie nekorektných informácií až dezinformácií, ktoré spochybňujú použitie pečate a uprednostňujú mandátny certifikát. Pritom nevyvážene komunikujú výhody a nevýhody oboch možností a vzbudzujú tak dojem, že podpisovať mandátnym certifikátom je univerzálnejšie, a preto výhodnejšie. https://www.dcom.sk/oznamy-obec/-/asset_publisher/Daňové a stavebné konanie či registráciu na CRZ vybavíte s pečaťou

V minulosti šlo napríklad o zavádzajúce tvrdenia v súvislosti s tým, čo obec nemôže podpisovať pečaťou, a prečo si musí kúpiť mandátny certifikát v rámci daňového či stavebného konania. Takáto interpretácia zákona je nesprávna a naposledy ju pri daňovom poriadku vyvracalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky metodickým usmernením v apríli 2018. Z hľadiska úpravy daňového poriadku nie je relevantný dôvod viazať náležitosti rozhodnutia vydávaného obcou pri správe daní výlučne na podpis konkrétnej osoby, nakoľko ho môže vykonať akákoľvek na to riadne oprávnená osoba.

Aktuálne sa jedná o informáciu, že na registráciu na Centrálny register zmlúv (CRZ) je nutný mandátny certifikát. V zmysle § 5 ods. 1 Nariadenia Vlády SR č. 498/2011 Z. z. žiadosť o registráciu na účely zasielania informácií do CRZ zasiela povinná osoba (nie len jeden konkrétny pracovník obce – napríklad starosta). Žiadosť o registráciu povinnej osoby nie je potrebné podpísať  mandátnym certifikátom, ale stačí ju podpísať pečaťou obce.

Zdroj:https://www.zmos.sk/kvalifikovane-pecate-vs-mandatne-certifikaty-ich-spravne-pouzitie-oznam/mid/405616/.html#m_405616


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2024 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky