Oznamy
MIMORIADNY SNEM ZMOS
04.05.2022

BRATISLAVA - Rada Združenia miest a obcí Slovenska na svojom rokovaní, ktoré sa uskutočnilo v druhej polovici apríla schválila organizovanie mimoriadneho snemu. Je reakciou na dlhodobý vývoj, ignorovanie dialógu a problémy, na ktoré ZMOS dlhodobo poukazoval, avšak ich neriešenie znásobilo ďalšie problémy. Mimoriadny snem Združenia miest a obcí Slovenska sa uskutoční 18. mája 2022 v priestoroch hotela Senec v Senci. Delegátmi snemu bude dvojnásobný počet členov Rady Združenia miest a obcí Slovenska. ZMOS pritom bude organizovať aj riadny snem, ktorý sa uskutoční začiatkom septembra 2022.Rada Združenia miest a obcí Slovenska na základe vyhodnotenia prístupu vlády Slovenskej republiky k požiadavkám vzneseným 2. februára 2022 na protestnom zhromaždení predstaviteľov 61. regionálnych Združení miest a obcí, v súvislosti s tým, že ZMOS:


•    už viac ako pred rokom apeloval na potrebu riešení cien stavebných materiálov,
•    dlhodobo žiada adekvátne dofinancovanie prenesného výkonu štátnej správy,
•    od októbra minulého roka upozorňoval na problémy s nárastom cien energií,
•    od vlaňajšieho decembra avizoval výrazne problémy miest a obcí kvôli dopadom legislatívy vo vzťahu k financovaniu neverejných zariadení sociálnych služieb a dofinancovaniu neverejných škôl a školských zariadení,
•    a pokračovaním v porušovaní Európskej charty miestnej samosprávy považuje mimoriadny snem a schválenie konkrétnych postojov vo vzťahu k vláde za zásadné stanovisko, ktorého snahou je zamedziť destabilizácii miestnej územnej samosprávy.


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2022 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky