Oznamy
Metodické materiály k novele zákona o verejnom obstarávaní
28.03.2022

BRATISLAVA - lÚrad pre verejné obstarávanie Slovenskej republiky, pripravil sériu vzdelávacích a metodických materiálov k veľkej novele zákona o verejnom obstarávaní – zákon č. 395/2021. https://www.zmos.sk/dalsie-vzdelavacie-materialy-k-velkej-novele-o-verejnom-obstaravani-oznam/mid/405616/.html#m_405616Úrad pre verejné obstarávanie SR, v rámci všeobecných metodických usmernení prináša Pravidlá a postupy zadávania podlimitných civilných zákaziek. https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodicke-usmernenia/vseobecne-metodicke-usmernenia-zakon-c-3432015-z-z--51e.html

Kompletné zosumarizované vzdelávacie materiály k veľkej novele o verejnom obstarávaní, t.j. všetky všeobecné usmernenia, podcasty a infografiky. https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodika-zadavania-zakaziek/velka-novela-zak-c-3952021-66d.html


Novela zákona o verejnom obstarávaní (zákon č. 395/2021 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony), ktorej prevažná časť nadobudne účinnosť od 31. marca 2022. Všeobecné metodické usmernenia vydané k novele nájdete v sekcii Všeobecné metodické usmernenia – zákon č. 343/2015 Z. z. - Úrad pre verejné obstarávanie (gov.sk).Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2022 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky