Oznamy
Publikácie Úradu verejného obstarávania SR
16.03.2022

BRATISLAVA -

14. marca 2022 – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie ako riadiaci orgán pre IROP zverejnil publikácie Úradu verejného obstarávania - Najčastejšie porušenia vo verejnom obstarávaní. Na stránke rezortu v sekcie Najčastejšie porušenia v procesoch CLLD nájdete okrem najčastejších porušení vo verejnom obstarávaní aj najčastejšie nedostatky vo výberovom procese Žiadostí o príspevok.  https://www.zmos.sk/mas-najcastejsie-porusenia-zakona-vo-verejnom-obstaravani-publikacie-uvo-oznam/mid/405616/.html#m_405616Rezort regionálneho rozvoja ako RO pre IROP zverejnil tri publikácie Úradu verejného obstarávania:

Najčastejšie porušenia zákona vo verejnom obstarávaní I: Priame rokovacie konanie – mimoriadna udalosť, Porušenia zákona o verejnom obstarávaní pri zadávaní zákaziek priamym rokovacím konaním – mimoriadna udalosť, Priame rokovacie konanie podľa § 81 písm. a), § 115 ods. 1 písm. b) resp. § 98 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, Obstarávanie nájomných bytov prostredníctvom použitia výnimky z verejného obstarávania, Stanovenie podmienok účasti, Technická alebo odborná spôsobilosť podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní, Porušenia zákona o verejnom obstarávaní pri stanovení a vyhodnocovaní podmienok technickej alebo odbornej spôsobilosti.

Najčastejšie porušenia zákona vo verejnom obstarávaní II: Inštitút vysvetľovania, Aplikácia inštitútu vysvetľovania vo verejnom obstarávaní, Porušenia zákona o verejnom obstarávaní pri aplikácii inštitútu vysvetľovania, Princípy vo verejnom obstarávaní, Porušenia zákona o verejnom obstarávaní pri dodržovaní základných princípov vo verejnom obstarávaní.

Najčastejšie porušenia zákona vo verejnom obstarávaní III: Inštitút súťažných podkladov, Inštitút predpokladanej hodnoty zákazky.


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2022 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky