Oznamy
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zverejnila aktuálnu prognózu vývoja deficitu verejných financií.
01.03.2022

BRATISLAVA -

Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť mierne znížila odhad deficitu VS v roku 2022, oproti januárovej prognóze došlo k zlepšeniu o 113 mil. eur (0,1 % HDP). K poklesu deficitu prispel navýšený odhad daňových a odvodových príjmov, najmä daní z práce z dôvodu rýchlejšieho očakávaného rastu mzdovej bázy. Za predpokladu, že vláda neprijme dodatočné opatrenia, môže deficit VS dosiahnuť úroveň 4 920 mil. eur (4,6 % HDP). https://www.rrz.sk/rozpoctovy-semafor-2022-02/• KRRZ mierne znížila odhad deficitu VS v roku 2022, oproti januárovej prognóze došlo k zlepšeniu o 113 mil. eur (0,1 % HDP). K poklesu deficitu prispel navýšený odhad daňových a odvodových príjmov, najmä daní z práce z dôvodu rýchlejšieho očakávaného rastu mzdovej bázy. Za predpokladu, že vláda neprijme dodatočné opatrenia, môže deficit VS dosiahnuť úroveň 4 920 mil. eur (4,6 % HDP).
• Očakávaná odchýlka od salda rozpočtu je naďalej pozitívna vo výške 293 mil. eur (0,3 % HDP), čo znamená, že riziko nedosiahnutia cieľa rozpočtu zostáva nízke. Vývoj verejných financií je však naďalej ovplyvnený veľkou neistotou vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu, rýchly nárast cien a hrozbu vojnového konfliktu na Ukrajine.
• Vývoj verejných financií je aj v roku 2022 negatívne ovplyvnený pandémiou ochorenia COVID-19. Opatrenia vlády na riešenie pandémie dosahujú výšku spolu 763 mil. eur (0,7 % HDP), pričom v porovnaní s rezervou v rozpočte prispievajú k zníženiu deficitu o sumu 4 mil. eur.
• Najvýraznejší negatívny vplyv na saldo VS odhadujeme vo výdavkoch ostatných subjektov VS na mzdy a medzispotrebu. K nárastu týchto nákladov oproti rozpočtu o 418 mil. eur (0,4 % HDP) prispieva vyšší rast mzdovej bázy a inflácie oproti predchádzajúcim makroekonomickým predpokladom.
• V oblasti vzťahov s rozpočtom EÚ je negatívnym rizikom pre rozpočet predpokladané zaznamenanie jednorazovej úhrady cla neodvedeného v predchádzajúcich rokoch v sume 526 mil. eur (0,5 % HDP), čo predstavuje dodatočné výdavky oproti príslušnej rezerve v sume 200 mil. eur (0,2 % HDP).
• Odhad salda v roku 2022 vychádza z aktualizovanej prognózy pre rok 2021, informácie o vývoji v roku 2022 sú zatiaľ k dispozícii iba v obmedzenej miere. Deficit verejnej správy v roku 2021 po zohľadnení dosiaľ zverejnených údajov môže dosiahnuť úroveň 6 305 mil. eur (6,5 % HDP).

https://www.rrz.sk/rozpoctovy-semafor-2022-02/


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky