Oznamy
Vyhlášku na vykonávanie Zákona o energetickej hospodárnosti budov môžete pripomienkovať
19.08.2021

BRATISLAVA -  

V medzirezortnom pripomienkovom konaní je aktuálne návrh na zmenu vyhlášky 364/2012 Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o energetickej hospodárnosti budov. V zmene vyhlášky navrhuje ministerstvo dopravy a výstavby zjemniť požiadavky na energetickú hospodárnosť budov. Pripomienkovať vyhlášku je možné do 27.8.2021.https://www.zmos.sk/vyhlasku-na-vykonavanie-zakona-o-energetickej-hospodarnosti-budov-mozete-pripomienkovat--oznam/mid/405616/.html#m_405616 

  

Dôvodom na vypracovanie návrhu vyhlášky je zmena výpočtu rozpätia maximálnej potreby energie pre jednotlivé energetické triedy budov podľa § 3 ods. 5 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pre každé miesto spotreby energie v budove, celkovú potrebu energie budovy a globálny ukazovateľ – primárna energia. Výpočet referenčnej hodnoty sa uskutočňuje v súlade s vnútroštátnou metodikou výpočtu a podľa zastrešujúcej normy (prevzatej do sústavy slovenských technických noriem) STN EN ISO 52003-1:2019 vypracovanej na základe mandátu M/480 udelenému Európskemu výboru pre normalizáciu (CEN).

Od začiatku roka 2021 platí, že každá nová budova musí dosiahnuť energetickú triedu A0. Táto úroveň je definovaná maximálnou potrebou primárnej energie, ktorú daná budova môže mať. Po úprave akú navrhuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR by bola požiadavka od roku 2022 o približne 40 % benevolentnejšia.

Účinnosť návrhu vyhlášky sa navrhuje 1. januára 2022.

 


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2021 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky