Oznamy
Vyvodzovanie zodpovednosti za narábanie s verejnými peniazmi
17.06.2021

Úrad pre verejné obstarávanie a Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky presadzujú potrebu vyvodzovania zodpovednosti za hospodárenie s verejnými zdrojmi. „Každý občan má právo na to, aby sa s peniazmi, ktoré odvádza štátu, hospodárilo čestne a rozumne, v súlade so zákonom.“ https://www.zmos.sk/uvo-a-nku-davame-na-stol-riesenia-pre-vyvodzovanie-zodpovednosti-za-narabanie-s-verejnymi-peniazmi-oznam/mid/405616/.html#m_405616Téma kybernetickej a informačnej bezpečnosti je najmä v súvislosti s nedávno medializovanými informáciami o zvyšujúcom sa počte kybernetických útokov v súčasnosti vysoko aktuálna. V tomto kontexte vnímame aj rýchly nárast ponuky služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti na trhu, pričom rôzne súkromné subjekty oslovujú prevádzkovateľov informačných systémov na pohľad s výhodnými ponukami komplexného zabezpečenia súladu prevádzkovateľov s platnými právnymi predpismi.

Sekcia kybernetickej bezpečnosti v súčasnosti spracúva podklady pre kategóriu I., finalizáciu podkladov očakávame v letných mesiacoch roku 2021. Po sfinalizovaní kategórie I. začnú práce na kategórii II. a neskôr kategórii III. Tieto materiály budú postupne uvoľňované pre subjekty verejnej správy na stiahnutie v poradí najprv pre kategóriu I., a postupne kategóriu II. a III. minimálnych bezpečnostných opatrení. Tieto podklady a vzory pre prevádzkovateľov informačných systémov verejnej správy sú spracované MIRRI v spolupráci so súkromným sektorom tak, aby bola zaručená ich maximálna kvalita a plný súlad s aplikovateľnou legislatívou a prevádzkovateľom budú poskytované bezplatne.

Pripravované materiály nebudú záväzné, bude ich však možné použiť pri návrhu a implementácii bezpečnostných opatrení ako aj pri tvorbe dokumentácie, ktorú od Vás ako prevádzkovateľa informačných systémov verejnej správy vyžaduje zákon. V prípade, ak túto oblasť upravujú vo Vašej obci už účinné interné riadiace akty, nie je potrebné vytvárať nové dokumenty. Uistite sa však, že ich obsah je aktuálny a popisuje využívané bezpečnostné opatrenia a klasifikáciu informácií a kategorizáciu sietí a informačných systémov. Spomenutá dokumentácia musí byť tiež súlade s platnou legislatívou, najmä ZoITVS, Vyhláškou 179/2020, ZoKB a Vyhláškou Národného bezpečnostného úradu č. 362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení.

zdroj: www.zmos.sk/priprava-materialov-a-podkladov-v-oblasti-bezpecnosti-informacnych-technologii-verejnej-spravy--oznam/mid/405616/.html#m_405616


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2024 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky