Oznamy
COVID AUTOMAT - pravidlá počas zákazu vychádzania platné od 8. marca.
08.03.2021

BRATISLAVA -  

Kabinet v stredu 3. marca 2021 schválil v rámci COVID automatu rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti s účinnosťou od pondelka 8. marca 2021. Okresy sú rozdelené podľa aktuálnej epidemiologickej rizikovosti na 4 stupne varovania. Aktualizované rozdelenie okresov na základe Covid automatu zverejňuje rezort zdravotníctva každý utorok. https://www.zmos.sk/covid-automat-pravidla-pocas-zakazu-vychadzania-platne-od-8-marca-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Aktuálna informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení v SR. V 9. kalendárnom týždni 2021 bolo hlásených 8 675 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 436,6/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 2,7 %. https://www.zmos.sk/aktualna-informacia-o-vyskyte-akutnych-respiracnych-ochoreni-v-sr-oznam/mid/405616/.html#m_405616

  

ZMOS sa sústredil na energetiku. Je to finančne pomerne náročná oblasť, pričom je potrebné si uvedomiť, že mestá a obce patria medzi najväčších zriaďovateľov škôl a školských, ale aj sociálnych zriadení, prevádzkujú kultúrne domy, prenajímajú nebytové priestory a pod. Práve preto je žiadúce sústrediť pozornosť na problematiku energetiky a zdrojov tepla v samospráve.

https://www.zmos.sk/zmos-sa-sustredil-na-energetiku--oznam/mid/405616/.html#m_405616
Informácia k postupu EF pre predkladanie žiadostí o príspevok v zmysle zákona o poplatkoch za uloženie odpadov. V súvislosti s poskytovaním finančných prostriedkov z rozpočtu Environmentálneho fondu v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona o poplatkoch za uloženie odpadov Environmentálny fond zverejní na svojom webovom sídle najneskôr do 15. marca 2021 vzor žiadosti o poskytnutie finančného príspevku v zmysle zákona o poplatkoch za uloženie odpadov, spolu s formulárom žiadosti zverejní aj zoznam príloh, ktoré bude potrebné predložiť na adresu Environmentálneho fondu. https://www.zmos.sk/informacia-k-postupu-ef-pre-predkladanie-ziadosti-o-prispevok-v-zmysle-zakona-o-poplatkoch-za-ulozenie-odpadov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Moderná trolejbusová doprava v Prešove. V Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra (OPII), ktorý riadi Ministerstvo dopravy a výstavby boli dnes vyhlásené tri vyzvania na projekty trolejbusovej dopravy. https://www.zmos.sk/moderna-trolejbusova-doprava-v-presove-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Výzva na projekty pre mládež. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti výzvu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. https://www.zmos.sk/vyzva-na-projekty-pre-mladez--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Ministerstvo práce podporí opatrovateľskú službu ďalšími 50 miliónmi eur. Ministerstvu práce sa v rámci iniciatívy REACT-EU podarilo vyjednať na podporu opatrovateľskej služby dodatočných 50 miliónov eur. Vďaka tomu je možné plynule nadviazať na prebiehajúcu podporu opatrovateľskej služby pre obce, mestá a neverejných poskytovateľov, ktorá sa začala v roku 2018. https://www.zmos.sk/ministerstvo-prace-podpori-opatrovatelsku-sluzbu-dalsimi-50-milionmi-eur--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Stále pracovisko ÚVO v Trnave poskytuje obstarávateľom poradenské služby. Stále pracovisko Úradu pre verejné obstarávanie v Trnave od svojho otvorenia v priestoroch Úradu Trnavského samosprávneho kraja 28. októbra 2020 do konca februára tohto roka poskytlo poradenské a konzultačné služby už približne 130-krát. https://www.zmos.sk/stale-pracovisko-uvo-v-trnave-poskytuje-obstaravatelom-poradenske-sluzby--oznam/mid/405616/.html#m_405616
Európska komisia: Správa o rodovej rovnosti v EÚ za rok 2021. Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien Komisia uverejnila správu o rodovej rovnosti v EÚ za rok 2021, ktorá poukazuje na negatívny vplyv pandémie COVID-19 na ženy. https://www.zmos.sk/europska-komisia-sprava-o-rodovej-rovnosti-v-eu-za-rok-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

 


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky