Oznamy
VÝKON KONTROLY VO VEREJNEJ SPRÁVE S DÔRAZOM NA ÚZEMNÚ SAMOSPRÁVU
05.03.2021

BRATISLAVA -  

Centrum celoživotného vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave, organizuje pokračovanie vzdelávania hlavných kontrolórov v územnej samospráve a starostov, modulárne on line vzdelávanie, v termíne od 14. mája 2021 do 26. novembra 2021. Odborným garantom je doc. Ing. Erika Neubauerová, PhD., Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave. Viac informácií na www.euba.sk/ccc.

  

Modulárne on line vzdelávanie hlavných kontrolórov územnej samosprávy a starostov

 

Termín kurzu: 14. 5. – 26. 11. 2021

Cena: 65 Eur/ 1 vybraný modul; 409 Eur/ celý kurz

Miesto: Ekonomickká univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava

Odborný garant: doc. Ing. Erika Neubauerová, PhD.

Národohospodárska fakulta

 

Ekonomická univerzita v Bratislave 

 

Prihlášky zasielajte:

Mgr. Jarolím Hraško

manažér vzdelávacích aktivít

Centrum celoživotného vzdelávania

Ekonomickej univerzity v Bratislave

Dolnozemská cesta 1

852 35 Bratislava

t.č.: 02/6729 5165, 0911 695747

jarolim.hrasko@euba.sk

 

 


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky