Oznamy
Ďalšia užitočná aplikácia v gastro segmente
05.03.2021

BRATISLAVA -

Združenie miest a obcí Slovenska veľmi citlivo vníma ekonomickú situáciu a jej negatívne dopady. Zatváranie prevádzok a rast nezamestnanosti sú faktory, ktoré v mnohom ovplyvňujú sociálno-ekonomický život v samosprávach. Práve preto ZMOS v rámci tzv. digitálneho reštartu pripravuje ďalšiu atraktívnu službu. Po rezervačnom systéme využívanom bezplatne a portály o MOMkách na dlani avizuje špeciálne rezervácie, ktoré dokážu pomôcť gastro segmentu. https://www.zmos.sk/zmos-avizuje-dalsiu-uzitocnu-aplikaciu-chce-pomoct-gastro-segmentu--oznam/mid/405616/.html#m_405616Vzor tlačiva na oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov. Vzor tlačiva na oznámenie funkcií, zamestnaní, činností  a majetkových pomerov. https://www.zmos.sk/vzor-tlaciva-na-oznamenie-funkcii-zamestnani-cinnosti-a-majetkovych-pomerov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Nové vyhlášky ÚVZ SR. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti, že Úrad verejného zdravotníctva zverejnil 3 nové vyhlášky k aktuálnym opatreniam. https://www.zmos.sk/nove-vyhlasky-uvz-sr--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Rezorty školstva a práce pomôžu 6000 zamestnancom ZUŠ. Ministerstvo práce a ministerstvo školstva rozširujú „Prvú pomoc“ na základné umelecké školy (ZUŠ). Od 1. marca tak môžu žiadať o príspevky na mzdy zamestnancov verejné, súkromné aj cirkevné ZUŠ. Vďaka tejto pomoci podporia približne 6 000 pracovných miest v 700 ZUŠ celkovou sumou 24 miliónov eur. https://www.zmos.sk/rezorty-skolstva-a-prace-pomozu-6000-zamestnancom-zus-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Schéma pomoci de minimis na podporu vzdelávania schválená. Riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje oznamuje, že dňa 02.03.2021 bola v Obchodnom vestníku č.41/2021 uverejnená Schéma pomoci de minimis na podporu vzdelávania, evidovaná pod číslom Schéma č. DM-5/2021. https://www.zmos.sk/schema-pomoci-de-minimis-na-podporu-vzdelavania-schvalena-oznam/mid/405616/.html#m_405616

NÚCEM organizuje webinár k čitateľskej gramotnosti. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) v spolupráci s Trnavskou univerzitou v Trnave a Slovenskou akadémiou vied pripravil pre učiteľov základných škôl webinár o aktuálnych otázkach súvisiacich s úrovňou čitateľskej gramotnosti našich žiakov.https://www.zmos.sk/nucem-organizuje-webinar-k-citatelskej-gramotnosti--oznam/mid/405616/.html#m_405616  


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky