Oznamy
Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku
28.02.2021

BRATISLAVA - V priloženej prezentácii nájdete štatistické údaje k aktuálnej situácii na Slovensku aj v okolitých štátoch v súvislosti s ochorením COVID-19, aj ich premietnutie do COVID automatu. Štatistiky zachytávajú vývoj počtu a pozitivity testov, vývoj hospitalizácie, mobility ako aj zaočkovanosti. https://www.zmos.sk/aktualna-epidemiologicka-situacia-na-slovensku-oznam-1/mid/405616/.html#m_405616Usmernenia pre očkovanie proti ochoreniu COVID-19 – aj pre sociálne služby, aktualizácia k 23.2.2021. Na stránke rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny bola zverejnená aktualizácia Usmernenia   pre   očkovanie   proti   ochoreniu COVID-19 -poskytovatelia  sociálnych  služieb, subjekty    sociálnoprávnej    ochrany    detí    a sociálnej   kurately   a ďalšie   subjekty,   ktorých výkon  súvisí  s poskytovaním  sociálnych  služieb a výkonom  opatrení sociálnoprávnej  ochrany detí a sociálnej kurately. https://www.zmos.sk/usmernenia-pre-ockovanie-proti-ochoreniu-covid-19-aj-pre-socialne-sluzba-aktualizacia-k-23-2-2021-oznam/mid/405616/.html#m_405616


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky