Oznamy
Sumár aktuálnych opatrení od 8. februára 2021
08.02.2021

BRATISLAVA -  

Od pondelka 8. februára sa na Slovensku spúšťa Covid automat, zatiaľ však platia viac-menej podobné opatrenia ako v uplynulých dňoch. Výraznejšiemu uvoľňovaniu neočakávajme. Vládny kabinet zároveň prijal uznesenie, ktorým sa má od pondelka zásadne zmeniť prístup k riadeniu rôznych protipandemických opatrení. https://www.zmos.sk/sumar-aktualnych-opatreni-od-8-februara-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Pandemické ošetrovné od 8. februára 2021. Sociálna poisťovňa upozorňuje, že rodič po otvorení škôlky alebo školy od 8. februára 2021 stráca nárok na pandemické ošetrovné. Nie každá škola z tých, ktoré sa otvoria, je schopná začať výučbu od tohto dňa. Ak teda riaditeľ školy rozhodne, že škola je uzatvorená, rodičia majú ešte za tento deň nárok na pandemické ošetrovné. https://www.zmos.sk/pandemicke-osetrovne-od-8-februara-2021--oznam/mid/405616/.html#m_405616

  

ZMOS: Rezervačný systém je mimoriadne obľúbený. Bezplatnú službu sme poskytli aj mimo komunálu. Združenie miest a obcí Slovenska poskytlo samosprávam bezplatný rezervačný systém na testovanie obyvateľov od slovenskej firmy Bookio. O tento systém je naďalej mimoriadny záujem. Dokonca sme vyhoveli aj požiadavkám na jeho využívanie mimo miest a obcí. https://www.zmos.sk/zmos-rezervacny-system-je-mimoriadne-oblubeny-bezplatnu-sluzbu-sme-poskytli-aj-mimo-komunalu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Ako majú postupovať mestá a obce vo vzťahu k ,,home office“. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti, že v súvislosti s novým Covid automatom, ktorý bol schválený vládou SR 3. februára 2021 sa nariaďuje zamestnávateľom, aby umožnili prácu z domu všetkým zamestnancom, ktorým to povaha ich práce povoľuje. https://www.zmos.sk/ako-maju-postupovat-mesta-a-obce-vo-vztahu-k-home-office--oznam/mid/405616/.html#m_405616
Rozhodnutie ministra školstva k obnoveniu vyučovania. Kancelária ZMOS si Vás dovoľuje informovať, že minister školstva, vedy, výskumu a športu SR vydal svoje rozhodnutie, ktorým s účinnosťou od pondelka 8. februára 2021 obnovuje vyučovanie. https://www.zmos.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-k-obnoveniu-vyucovania--oznam/mid/405616/.html#m_405616
Opatrenie ministerstva financií - termín finančných výkazov. Združenie miest a obcí Slovenska informuje o pripravovanom Opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky vo vzťahu k spôsobu, miestu a termínu predkladania informácií z účtovníctva. ZMOS preto dáva do pozornosti opatrenie ministerstva financií - termín na uloženie finančných výkazov. https://www.zmos.sk/opatrenie-ministerstva-financii-termin-financnych-vykazov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Opatrenie ministerstva financií - súvaha a výkaz ziskov (strát). Združenie miest a obcí Slovenska informuje o pripravovanom Opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky vo vzťahu k spôsobu, miestu a termínu predkladania informácií z účtovníctva. ZMOS preto dáva do pozornosti opatrenie ministerstva financií - termíny na uloženie súvahy a výkazov ziskov a strát. https://www.zmos.sk/opatrenie-ministerstva-financii-suvaha-a-vykaz-ziskov-strat--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2021 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky