Oznamy
Rokovania obecných zastupiteľstiev COVID automatom nie sú ovplyvnené
05.02.2021

BRATISLAVA -  

Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky na základe informácií zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti postup k  rokovaniam obecných zastupiteľstiev počas COVID automatu, pričom zdôrazňujeme, že týmto režimom nie sú ovplyvnené rokovania obecných zastupiteľstiev. https://www.zmos.sk/rokovania-obecnych-zastupitelstiev-covid-automatom-nie-su-ovplyvnene--oznam/mid/405616/.html#m_405616

  

V testovaní sa strácajú samosprávy aj ich obyvatelia. Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti s prípravami na víkendové testovanie a obnovenie školskej dochádzky u časti žiakov konštatuje, že samosprávy urobia maximum možného pri minime relevantných informácii, ktorými disponujú.          https://www.zmos.sk/zmos-v-testovani-sa-stracaju-samospravy-aj-ich-obyvatelia--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Nový COVID automat. Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil na svojej web stránke materiál ,,COVID automat“  Alert systém pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2. https://www.zmos.sk/novy-covid-automat-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Zákaz vychádzania podľa okresov v závislosti od miery pozitivity. Od 3. februára 2021 platí zákaz vychádzania a to až do 7. februára 2021. https://www.zmos.sk/zakaz-vychadzania-podla-okresov-v-zavislosti-od-miery-pozitivity--oznam/mid/405616/.html#m_405616
Návrat do škôl 2021. Kancelária ZMOS si Vás dovoľuje informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizovaný manuál „Návrat do škôl 2021“ s účinnosťou od pondelka 8. februára 2021. https://www.zmos.sk/navrat-do-skol-2021-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Rezort školstva sfunkční rezortný informačný systém. Ministerstvo chce informačný systém upraviť tak, aby sa školám zjednodušilo reportovanie údajov, zvýšila sa kontrola dát a umožnilo sa zbierať nové a kvalitnejšie údaje potrebné pre reformné opatrenia, rozhodnutia a tvorbu politík. https://www.zmos.sk/rezort-skolstva-sfunkcni-rezortny-informacny-system--oznam/mid/405616/.html#m_405616
Všeobecné metodické usmernenie ÚVO číslo 1 – 2021. Úrad pre verejné obstarávanie vydal všeobecné metodické usmernenie  číslo 1-2021 k uplatňovaniu niektorých požiadaviek pri obstarávaní „originálnych“ tonerových náplní – tlačiarenských spotrebných materiálov. https://www.zmos.sk/vseobecne-metodicke-usmernenie-uvo-c-1-2021-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Zverejnené výzva číslo 6 z Fondu na podporu umenia. Fond na podporu umenia zverejnil ďalšiu výzvu číslo 6/2021 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov. https://www.zmos.sk/zverejnene-vyzva-c-6-z-fondu-na-podporu-umenia-oznam/mid/405616/.html#m_405616
Pozitívne zmeny vo vybraných indikátorov zdravotného stavu obyvateľstva SR – 2015 – 2019. Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil informácie týkajúcu sa indikátorov zdravotného stavu obyvateľstva Slovenska, v porovnaní rokov 2015 až 2019. Podľa nich sa zvyšuje priemerný vek obyvateľstva, tento v roku 2019 prvýkrát prekročil hranicu štyridsaťjedna rokov. https://www.zmos.sk/pozitivne-zmeny-vo-vybranych-indikatorov-zdravotneho-stavu-obyvatelstva-sr-2015-2019--oznam/mid/405616/.html#m_405616
Aktualizácia Implementačného modelu IROP verzia 1.6 Riadiaci orgán pre IROP vydal aktualizáciu Implementačného modelu CLLD, verzia 1.6, ktorá nadobudla účinnosť 2.2.2021. Predmetom aktualizácie sú postupy a prílohy IM CLLD. https://www.zmos.sk/aktualizacia-implementacneho-modelu-irop-verzia-1-6--oznam/mid/405616/.html#m_405616
Problematické skupiny obyvateľstva nebudú mať prístup do kasín a herní. Úrad pre reguláciu hazardných hier informuje, že od 1.1.2021 sú do registra vylúčených osôb zapisované ďalšie tri skupiny osôb, ktorým sa zakazuje účasť na hazardných hrách. https://www.zmos.sk/problematicke-skupiny-obyvatelstva-nebudu-mat-pristup-do-kasin-a-herni-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Európska komisia: Verejná konzultácia k stratégii lesného hospodárstva EÚ. Európska komisia v rámci európskej zelenej dohody zverejnila online verejnú konzultáciu o vypracovaní novej stratégie lesného hospodárstva EÚ. Do konzultácie sa môžete zapojiť do 19. apríla 2021. https://www.zmos.sk/europska-komisia-verejna-konzultacia-k-strategii-lesneho-hospodarstva-eu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2021 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky