Oznamy
Protesty generálneho prokurátora proti 2 vyhláškam ÚVZ SR
01.02.2021

BRATISLAVA - Generálny prokurátor Maroš Žilinka konštatuje, že Úrad verejného zdravotníctva SR porušil zákon vydaním dvoch vyhlášok, generálny prokurátor vydal protesty proti vyhláške ÚVZ SR. https://www.zmos.sk/protesty-generalneho-prokuratora-proti-2-vyhlaskam-uvz-sr--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Vyjadrenie ÚVZ SR pre médiá k protestom GP SR. Združenie miest a obcí v súvislosti s protestom prokurátora vo vzťahu k rozhodnutiam Úradu hlavného hygienika Slovenskej republiky dáva do pozornosti stanovisko tohto úradu. https://www.zmos.sk/vyjadrenie-uvz-sr-pre-media-k-protestom-gp-sr--oznam/mid/405616/.html#m_405616

             Vyjadrenie ÚVZ SR pre médiá k protestom GP SR

1.      Úrad verejného zdravotníctva SR po preštudovaní protestov prokurátora vyjadruje znepokojenie nad ich obsahom a odmieta akékoľvek porušenie zákona. Protesty sú právnym názorom Generálnej prokuratúry SR a nejde o konečné rozhodnutie.

2.      Podstata podaní GP SR  je  založená  na  analýze  paragrafu  zákona,  ktorý nie je a ani nikdy nebol využívaný pri tvorbe vyhlášok. GP SR zároveň prehliadla príslušné paragrafy, ktoré sa pri tvorbe vyhlášok využívajú.

3.      Otázky  vyvoláva,  prečo   GP SR  napáda  svojím  výkladom  len  niektoré  ustanovenia vyhlášok, pričom iné, ktoré tiež obsahujú výnimky, a neprešli by jej výkladom, necháva bez povšimnutia.

4.      GP SR už  v  minulosti preskúmavala naše opatrenia a v uvedenom ustanovení nevidela žiaden problém, dokonca pokladala vyhlášky ÚVZ SR za „prioritne nevyhnutné a opodstatnené“. Pripomíname, že výnimky sú v našich opatreniach od marca 2020 na základe záverov Ústredného krízového štábu.

5.      Je otázne,  prečo  sa GP SR sama stavia do pozície orgánu verejného  zdravia,  pričom paradoxne zaujala postoj, ktorý je v priamom protiklade s účelom zákona o ochrane verejného zdravia. Ak by sme postupovali podľa výkladu GP SR, viedlo by to k absolútnej paralýze ochrany verejného zdravia na Slovensku s významnými stratami na ľudských životoch a materiálnych hodnotách.

6.      Ak by napadnuté ustanovenia neexistovali:

a.       Mohol by nastať kolaps zdravotníctva pre nedostatok personálu.

b.      Dôsledkom by mohla byť paralýza kritickej infraštruktúry (ohrozenie prevádzky jadrových zariadení, ochromenie dopravy či výpadky zásobovania energiami).

c.       Hrozilo by znefunkčnenie strategických hospodárskych podnikov.

d.      Ohrozená  by  bola  prevádzka  životne  dôležitých  medicínskych  prístrojov, pretože ich neodkladnú údržbu často vykonávajú experti zo zahraničia.

e.       Hrozilo  by  ochromenie  najvyšších  štátnych  orgánov  a  fungovania  štátu  za  kritickej pandemickej situácie.

f.       Prišlo  by  k  paralýze  medzinárodnej  prepravy  osôb  a  tovarov  a  tým  k  porušeniu legislatívy EÚ.

g.     Občania  SR   by nemali  možnosť  podstúpiť  urgentný  lekársky  zákrok  v  zahraničí, prípadne by sa k nim načas nedostal lekár zo zahraničia.

h.    Niektoré  osoby,  hoci  by  použili  predpísaný vyšší  štandard  ochrany,  by  nemali možnosť zaobstarať si ani potraviny. To by sa vo zvýšenej miere týkalo osamelých ľudí a seniorov, ktorí si ich často nevedia zabezpečiť inak, a rovnako aj tých, ktorí sú len v preventívnej karanténe. 

i.        A ďalšie následky...


Slovenská republika čelí situácii, v ktorej sa nedajú prijímať bezbolestné riešenia. Úrad verejného zdravotníctva SR pristupuje k ochrane zdravia mimoriadne zodpovedne. Vždy sa pritom snažíme minimalizovať negatívne dopady našich opatrení.                                          PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

      hlavný hygienik Slovenskej republiky


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2021 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky