Oznamy
Národní kontrolóri upozornili na nedostatočnú vnútornú kontrolu i pretrvávajúcu papierovú byrokraciu
11.01.2021

BRATISLAVA - Princíp jeden krát a dosť pri komunikácii občana so štátnymi či verejnými inštitúciami stále nefunguje a odstraňovanie byrokratických prekážok s využívaním informačných systémov je nedostatočné. Zákon už v roku 2018 zadefinoval princípy podporujúce zníženie administratívnej byrokracie či odbúranie duplicitných papierových dokladov. Národná autorita pre oblasť externej kontroly však na základe auditu vo viac ako 30 slovenských samosprávach musela konštatovať, že elektronická komunikácia medzi občanom a štátnymi úradmi či samosprávami naráža na bariéry. 

https://www.nku.gov.sk/aktuality/-/asset_publisher/9A3u/content/narodni-kontrolori-upozornili-na-nedostatocnu-vnutornu-kontrolu-i-pretrvavajucu-papierovu-byrokraciu

  

Pozornosť najvyšších ústavných činiteľov upriamil NKÚ na závery kontrolných akcií, ktoré súvisia s poskytovaním služieb pre občanov priamo zo strany obcí a miest. Podľa národných kontrolórov napríklad pre efektívne fungovanie „digitálnej“ samosprávy chýba koordinujúci orgán, ktorý by dokázal pracovať na implementácii cieľov e-Governmentu v podmienkach autonómnej územnej a regionálnej samosprávy. Kľúčovou podmienkou pokroku pri protibyrokratickom úsilí vo verejnej správe je pritom bezbariérová dostupnosť k dátam a informáciám nachádzajúcim sa v referenčných registroch. V súlade s národnou koncepciou informatizácie spoločnosti mali byť takéto dáta k dispozícii už koncom roka 2017. Realita je taká, že s trojročným sklzom je dnes k dispozícii len päť národných referenčných registrov. Ako posledný pribudol v polovici minulého roka register adries. Národná autorita pre oblasť kontroly identifikovala riziká tiež pri poskytovaní opatrovateľských služieb či pri fungovaní komunitných centier. „Závery z prierezových kontrol v miestnej samospráve ukazujú, že dozrel čas, aby sa pod gesciou vlády otvorila odborná diskusia zameraná na otázky ďalšej reformy samosprávy. Naše zistenia za ostatné tri roky ukazujú, že malé samosprávy, obce do dvetisíc obyvateľov nie sú finančne a ani personálne schopné v plnej miere vykonávať kompetencie, ktoré sú im zverené zákonom a občan tak nedostáva služby v požadovanej kvalite, konštatuje K. Mitrík.

--------

https://www.nku.gov.sk/aktuality

 


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2021 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky