Oznamy
Sprísňujú sa opatrenia na Slovensku
11.12.2020

BRATISLAVA - Fungovanie terás v reštauráciách sa od piatka 11. decembra zakáže. Jedlo budú môcť vydávať už len so sebou. Informoval o tom hlavný hygienik SR Ján Mikas. https://www.zmos.sk/terasy-v-restauraciach-dostanu-od-piatka-zakaz—oznam/mid/405616/.html#m_405616. Od 21. decembra sa zavrie väčšina obchodov, deti budú mať prázdniny. Na Slovensku sa od 21. decembra zatvoria všetky obchody s výnimkou potravín, drogérií či lekární. Deťom sa zároveň začnú školské prázdniny. Opatrenie má platiť minimálne tri týždne. https://www.zmos.sk/od-21-decembra-sa-zavrie-vacsina-obchodov-deti-budu-mat-prazdniny—oznam/mid/405616/.html#m_405616. Od 14. decembra sa sprísnia podmienky pre hotely, vleky a lanovky. Od 14. decembra sa sprísnia podmienky pre hotely, vleky a lanovky. Vyžadovať sa bude negatívny test na prítomnosť nového koronavírusu nie starší ako 72 hodín. https://www.zmos.sk/od-14-decembra-sa-sprisnia-podmienky-pre-hotely-vleky-a-lanovky—oznam/mid/405616/.html#m_405616. M. Krajčí: Od 28. 12. sa budú musieť pravidelne testovať zamestnanci v podnikoch. Podniky nad 500 zamestnancov budú musieť od 28. decembra pravidelne testovať svojich ľudí na nový koronavírus. Na tlačovej konferencii o tom informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí. https://www.zmos.sk/m-krajci-od-28-12-sa-budu-musiet-pravidelne-testovat-zamestnanci-v-podnikoch--oznam/mid/405616/.html#m_405616

  

Výzva úradu geodézie k aplikácii „Zoznam stavieb“. Združenie miest a obcí Slovenska obdŕžalo požiadavku na tlmočenie informácie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky v súvislosti s doplnením informácií do aplikácie „Zoznam stavieb“.https://www.zmos.sk/vyzva-uradu-geodezie-k-aplikacii-zoznam-stavieb--oznam/mid/405616/.html#m_405616
Chýbajú všeobecní lekári, aj pediatri. Analytici Najvyššieho kontrolného úradu SR upozorňujú, že v krátkej budúcnosti môže byť ohrozená dostupnosť všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých a deti. https://www.zmos.sk/nku-chybaju-vseobecni-lekari-aj-pediatri-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Zlepšenie podmienok čerpania dotácií a úverov zo ŠFRB na rozvoj bývania. Parlament schválil novelu zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní  a zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania. Zlepšujú sa podmienky čerpania, predĺžia sa lehoty na predkladanie žiadostí, znižuje sa administratívna náročnosť a zvyšujú sa limity príjmu pre možných nájomcov.https://www.zmos.sk/zlepsenie-podmienok-cerpania-dotacii-a-uverov-zo-sfrb-na-rozvoj-byvania-oznam/mid/405616/.html#m_405616
Podpora dobudovania inžinierskych sietí v lokalitách s MRK aj v lokalitách mimo MRK. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 27. novembra 2020 výzvu zameranú na dobudovanie inžinierskych sietí v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Novinkou zverejnenej výzvy je okrem zabezpečenia prístupu v lokalitách s obyvateľmi z MRK možnosť financovania pomernej časti oprávnených výdavkov aj v lokalitách mimo MRK. https://www.zmos.sk/podpora-dobudovania-inzinierskych-sieti-v-lokalitach-s-mrk-aj-v-lokalitach-mimo-mrk-oznam/mid/405616/.html#m_405616
Podpora projektov dištančného vzdelávania na školách národnostných menšín. Rezort školstva finančne podporí projekty dištančného vzdelávania, ktoré sú určené pre školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny. Podpora škôl s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny patria medzi priority súčasného vedenia rezortu. https://www.zmos.sk/podpora-projektov-distancneho-vzdelavania-na-skolach-narodnostnych-mensin-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Materské školy ako súčasť vysokých škôl. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vytvára projekt na zriadenie materských škôl v priestoroch vysokých škôl. Tie by mali slúžiť prioritne pre deti zamestnancov a študentov.                   https://www.zmos.sk/materske-skoly-ako-sucast-vysokych-skol-oznam/ mid/405616/

.html#m_405616

Výzva pre základné školy „Čítame radi“. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu pre základné  na podávanie žiadostí o rozvojový projekt „Čítame radi“. Termín na podávanie žiadostí je do 14. decembra 2020. https://www.zmos.sk/vyzva-pre-zakladne-skoly-citame-radi-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Zapojte sa do programu „Zelené oázy“. Možnosť získať grant na zlepšenie životného prostredia vo svojom okolí majú neziskové organizácie, komunitné centrá, školy, mestá a obce. Výzva na podávanie projektov je otvorená od 7. decembra 2020 do 18. januára 2021.https://www.zmos.sk/zapojte-sa-do-programu-zelene-oazy-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

 


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2021 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky