Oznamy
Účinná prevencia je najlepší spôsob predchádzania problémom
09.12.2020

BRATISLAVA - Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger sa dnes zúčastnil rokovania s prezidentom Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Pavlom Ceľuchom a tiež so zástupcami Prezídia Hasičského a záchranného zboru. https://www.zmos.sk/branislav-treger-ucinna-prevencia-je-najlepsi-sposob-predchadzania-problemom--oznam/mid/405616/.html#m_405616 Ďalšie príklady z metodickej činnosti Úradu pre verejné obstarávanie za tretí štvrťrok tohto roka sú témou nového podcastu. Túto problematiku opäť priblížil vedúci oddelenia metodiky Inštitútu verejného obstarávania v rámci úradu Ivan Holič, ktorý sa tentokrát venoval zvyšným piatim vybraným metodickým usmerneniam. https://www.zmos.sk/dalsie-priklady-z-metodickej-cinnosti-uvo-za-treti-stvrtrok--oznam/mid/405616/.html#m_405616  

  

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na energetický audit a prípravu projektu garantovanej energetickej služby. Výzva zameraná na Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni) je určená pre subjekty ústrednej správy a subjekty územnej samosprávy, ktoré jej pomocou môžu získať nenávratný finančný príspevok na účelový energetický audit a na projektovú podporu k jeho zabezpečeniu a k verejnému obstarávaniu na výber poskytovateľa garantovaných energetických služieb. https://www.zmos.sk/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-na-energeticky-audit-a-pripravu-projektu-garantovanej-energetickej-sluzby--oznam/mid/405616/.html#m_405616
Učitelia, čo si myslíte o environmentálnej výchove na školách? Slovenská agentúra životného prostredia v rámci EWOBOX-u – priestoru pre environmentálnu výchovu, dáva do pozornosti dotazník pre učiteľov týkajúci sa environmentálnej výchovy na slovenských školách. Dotazník je možné vyplniť do 20. decembra 2020. https://www.zmos.sk/ucitelia-co-si-myslite-o-environmentalnej-vychove-na-skolach-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Európsku značku pre jazyky 2020 získala aj ZŠ v Sliači. Tento rok ocenenie v rámci 18. ročníka súťaže Európska značka pre jazyky získali aj pedagógovia zo základnej školy v Sliači. Aktivity v rámci ekologického projektu prepojili s výučbou anglického jazyka. Cieľom udeľovania ocenenia Európska značka pre jazyky je poukázať na význam učenia sa cudzích jazykov a zviditeľniť prácu učiteľov. https://www.zmos.sk/europsku-znacku-pre-jazyky-2020-ziskala-aj-zs-v-sliaci-oznam/mid/405616/.html#m_405616
Sociálno-ekonomický prínos neziskového sektora. Úrad splnomocnenca prináša vybrané zistenia z „Analýzy socio-ekonomického prínosu neziskového sektora pre spoločnosť“ v rámci národného projektu Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti. https://www.zmos.sk/socialno-ekonomicky-prinos-neziskoveho-sektora-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

 


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2021 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky