Oznamy
ZMOS pripravuje analýzu zameranú na bezpečnú samosprávu
30.11.2019

BRATISLAVA -

Združenie miest a obcí Slovenska pripravuje analýzu zameranú na pomerne širokú problematiku bezpečnej samosprávy. https://www.zmos.sk/zmos-pripravuje-analyzu-zameranu-na-bezpecnu-samospravu--oznam/mid/405616/.html#m_405616 Skúma postoje samospráv k cestovnému ruchu a eurofondom. Združenie miest a obcí Slovenska realizuje prieskum, v ktorom sa sústredí na postoje štatutárnych predstaviteľov miest a obcí k cestovnému ruchu. Tiež sa bude zaujímať o spoluprácu komunálu so samosprávnymi krajmi pri nastavovaní pravidiel pre spoločné čerpanie eurofondov. https://www.zmos.sk/zmos-skuma-postoje-samosprav-k-cestovnemu-ruchu-a-eurofondom--oznam/mid/405616/.html#m_405616Ponuka zriadiť mobilné odberové miesto aj v samosprávach nad 5000 obyvateľov. Ministerstvo zdravotníctva SR vyhlásilo tretí verejný návrh určený poskytovateľom zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na ich právnu formu. Záujemcovia môžu za stanovených podmienok zriadiť a prevádzkovať mobilné odberové miesto pre antigénové testovanie aj v mestách a obciach nad 5000 obyvateľov. https://www.zmos.sk/zmos-pripravuje-analyzu-zameranu-na-bezpecnu-samospravu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Rezort práce vyhlasuje výzvu na zabezpečenie testovania v sociálnych zariadeniach. Plošné testovanie v zariadeniach sociálnych služieb  sa po obstaraní jeho komplexného zabezpečenia vykoná v súlade s usmernením hlavného hygienika, stratégiou použitia antigénových testov a záverov Ústredného krízového štábu na základe zhoršenej epidemiologickej situácie. https://www.zmos.sk/rezort-prace-vyhlasuje-vyzvu-na-zabezpecenie-testovania-v-socialnych-zariadeniach-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Výpovede OZV. V tomto období sú doručované mestám a obciam výpovede od zmluvných organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly. https://www.zmos.sk/vypovede-ozv--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Rozhovor s riaditeľom SIEA o znižovaní výdavkov obcí na energetiku. Jednou z položiek, ktorá výrazne zaťažuje obecný či mestský rozpočet platby za elektrinu. Vďaka podporným programom a výzvam, ktoré boli zamerané na zníženie energetickej náročnosti s podporou Európskej únie sa mnohým obciam a mestám poradilo znížiť ceny za energie. https://www.zmos.sk/rozhovor-s-riaditelom-siea-o-znizovani-vydavkov-obci-na-energetiku--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky