Oznamy
Členstvo v Združení hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky
25.03.2009

Členmi môžu byť osoby, ktoré sa stotožňujú s cieľmi združenia a jeho stanovami a ktorí sa chcú aktívne podieľať na vytváraní podmienok efektívnej a účinnej kontroly v samospráve SR. Môžu to byť hlavní kontrolóri a zamestnanci miest a obcí pracujúci v útvaroch hlavného kontrolóra, odborníci zaoberajúci sa legislatívou v tejto a príbuzných oblastiach. Členstvo vzniká podaním prihlášky vedúcemu regionálnej sekcie ZHK a zaplatením členského príspevku na účet ZHK.
Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2023 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky