Oznamy
Od 1. októbra platí na Slovensku núdzový stav
05.10.2020

BRATISLAVA - Núdzový stav vyhlásila vláda z dôvodu bezprostredného ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie. https://www.zmos.sk/od-1-oktobra-plati-na-slovensku-nudzovy-stav-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Od 1. septembra pristúpila maďarská vláda k dočasnému obnoveniu hraničných kontrol. Od tohto dátumu platí zákaz vstupu do Maďarska cudzím štátnym príslušníkom, s výnimkou tých, ktorí majú oprávnenie na trvalý pobyt v Maďarskej republike a tiež na základe výnimiek uvedených v nariadení maďarskej vlády. https://www.zmos.sk/docasne-kontroly-na-madarsko-slovenskej-hranici--oznam/mid/405616/.html#m_405616

  

ZMOS poukazuje na zásah do originálnych kompetencií. Rezortu vnútra zaslal zásadnú nesúhlasnú pripomienku. Združenie miest a obcí Slovenska v rámci medzirezortného pripomienkového konania adresovalo rezortu vnútra zásadnú pripomienku vo vzťahu k navrhovanej zmene o zrušení oznamovacej povinnosti podnikateľských subjektov k samosprávam. https://www.zmos.sk/zmos-poukazuje-na-zasah-do-originalnych-kompetencii-rezortu-vnutra-zaslal-zasadnu-nesuhlasnu-pripomienku--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ZMOS vypracoval manuál k priestupkom v samosprávach – II. časť. V pokračovaní v danej problematike sme sa sústredili na ďalšie konkrétne aspekty. Súčasťou manuálu sú aj užitočné prílohy. https://www.zmos.sk/zmos-vypracoval-manual-k-priestupkom-v-samospravach-ii-cast--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Tri nové aktivity rezortu práce na podporu zamestnanosti Novým projektom podporíme 8 000 nezamestnaných. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spúšťa tri aktivity v rámci nového projektu na podporu zamestnanosti evidovaných nezamestnaných „Pracuj, zmeň svoj život“. https://www.zmos.sk/tri-nove-aktivity-rezortu-prace-na-podporu-zamestnanosti-novym-projektom-podporime-8-000-nezamestnanych-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Starostlivosť o deti vo vylúčených komunitách. Dávame Vám do pozornosti publikáciu Trendy v rannej starostlivosti o deti vo vylúčených komunitách na Slovensku, ktorú pripravila Karpatská nadácia v spolupráci s nadáciou Ekopolis. https://www.zmos.sk/starostlivost-o-deti-vo-vylucenych-komunitach-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Vzdelávanie pre verejných obstarávateľov cez zodpovednevo.uvo.gov. Bola spustená nová webová stránka projektu Zodpovedné verejné obstarávanie, ktorý realizuje Úrad pre verejné obstarávanie spolu s Organizáciu pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. https://www.zmos.sk/vzdelavanie-pre-verejnych-obstaravatelov-cez-zodpovednevo-uvo-gov-oznam/mid/405616/.html#m_40561

Grantová výzva Nadácie Pontis pre školy. Nadácia Pontis spolu s ďalšími partnermi zlepšuje podmienky pre rozvoj detí inovatívnym a zážitkovým spôsobom a prináša aj učiteľom ďalší nástroj, ktorý im pomôže na hodinách. https://www.zmos.sk/grantova-vyzva-nadacie-pontis-pre-skoly-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Granty EHP a Nórska a programy INTERREG sú súčasťou nového rezortu. Na základe uznesenia vlády SR č. 355 zo dňa 04. júna 2020 bola od 1.10.2020 vykonaná delimitácia Finančného mechanizmu EHP a Nórska a cezhraničných a nadnárodných programov Interreg  na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. https://www.zmos.sk/granty-ehp-a-norska-a-programy-interreg-su-sucastou-noveho-rezortu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Spoznaj oblasti neziskového sektora na Slovensku: Dobrovoľníctvo. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti prináša krátke kapitoly o všeobecne prospešných oblastiach neziskového sektora na Slovensku, ktoré zadefinoval Zákon o registri sa zameraním na dobrovoľníctvo. https://www.zmos.sk/spoznaj-oblasti-neziskoveho-sektora-na-slovensku-dobrovolnictvo-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Európska komisia: Vyjadrite sa k používaniu 1 a 2-centových euromincí. Európska komisia spustila proces posúdenia vplyvu používania 1- a 2-centových euromincí v krajinách EÚ. Na základe spätnej väzby od občanov, ktorými sme aj my v samospráve, a všetkých zainteresovaných strán následne Komisia koncom roka 2021 rozhodne, o zaokrúhľovaní cien pre hotovostné platby v eurozóne s presnosťou na 5 centov. https://www.zmos.sk/europska-komisia-vyjadrite-sa-k-pouzivaniu-1-a-2-centovych-eurominci-oznam/mid/405616/.html#m_405616  

Konferencia o bezpečných cyklotrasách. Nadácia Ekopolis pozýva aj odborníkov z miest a obcí na konferenciu Zvýšenie bezpečnosti na cestách Dunajskej oblasti pre všetkých účastníkov premávky, ktorá sa uskutoční online 15. októbra 2020 od 10,00 do 12,30. https://www.zmos.sk/konferencia-o-bezpecnych-cyklotrasach-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2020 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky