Oznamy
Analýza systému vnútornej kontroly v mestách a obciach
05.10.2020

BRATISLAVA - Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky vypracoval analýzu systému vnútornej kontroly zabezpečovanej hlavným kontrolórom obce. Z analýzy národnej autority pre externú kontrolu vyplýva odporúčanie pre reformu samosprávy, ktorá zabezpečí efektivitu vnútornej kontroly v mestách a obciach. Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky víta túto iniciatívu, ktorá je pokračovaním partnerského hodnotenia súčasného systému vnútorných kontrol s cieľom identifikovania silných a slabých stránok a sformulovania odporúčania na zlepšenie, ktoré bolo výstupom komisie pre inštitút hlavného kontrolóra obce pri MV SR, a zorganizované na žiadosť MV SR, Centrom odbornosti dobrej správy vecí verejných Rady Európy. Zo strany ZHK SR sú registrované problémové oblasti nezávislosti výkonu kontroly, nedodržania zákonnej povinnosti mať obsadenú funkciu hlavného kontrolóra obce, nedostatočné úväzky hlavného kontrolóra obce, materiálno-technické zabezpečenie, zároveň konštatuje, že súčasný stav je pre malé obce, najlacnejším spôsobom výkonu vnútornej kontroly a mnohokrát jedinej odbornej konzultácie, ako to prezentoval pre TA3, prezident ZHK SR. https://www.zmos.sk/analyza-systemu-vnutornej-kontroly-v-mestach-a-obciach-oznam/mid/405616/.html#m_40561

 Systém kontroly v samospráve vykazuje významné riziká a potrebuje reformu https://www.nku.gov.sk/aktuality/-/asset_publisher/9A3u/content/system-kontroly-v-samosprave-vykazuje-vyznamne-rizika-a-potrebuje-reformu

Dvom tretinám obcí chýbajú hlavní kontrolóri, tvrdí analýza NKÚ SR.

https://www.ta3.com/clanok/1193769/dvom-tretinam-obci-chybaju-hlavni-kontrolori-tvrdi-analyza-nku.htmlOchrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2020 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky