Oznamy
Pripomienky k novele zákona o financovaní škôl a školských zariadení
22.09.2020

BRATISLAVA - Združenie miest a obcí Slovenska adresovalo rezortu školstva viacero zásadných pripomienok, ktorými vstúpilo do tvorby novely zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. https://www.zmos.sk/zmos-dorucil-rezortu-skolstva-zasadne-pripomienky-k-novele-zakona-o-financovani-skol-a-skolskych-zariadeni--oznam/mid/405616/.html#m_405616 Zároveň rezortu dopravy združenie zaslalo zásadné pripomienky k novele cestného zákona. Využilo priestor a svojimi pripomienkami vstúpilo do novely zákona o pozemných komunikáciách. V navrhovaných zmenách tzv. cestného zákona vidí nedostatky na ktoré reagovalo zásadnými pripomienkami. https://www.zmos.sk/zmos-vidi-v-novele-cestneho-zakona-nedostatky-rezortu-dopravy-zaslal-zasadne-pripomienky--oznam/mid/405616/.html#m_405616

  

Sekcia ekonomiky a financovania hlavne k zákonu o miestnych daniach. Nosnou témou rokovania boli závery pracovnej skupiny zriadenej na Ministerstve financií SR za účelom   riešiť praktické otázky vzniknuté z dôvodu aplikačnej praxe, resp. iných legislatívnych zmien zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. https://www.zmos.sk/sekcia-ekonomiky-a-financovania-hlavne-k-zakonu-o-miestnych-daniach--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Predstavenie národného projektu Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS). Metodicko-pedagogické centrum, v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom, pripravuje predstavenie národného projektu Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS). https://www.zmos.sk/predstavenie-narodneho-projektu-profesijny-rozvoj-ucitelov-teachers-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Môže zamestnanec odmietnuť pandemické ošetrovné? Sociálna poisťovňa upozorňuje, že existuje možnosť odmietnutia dávky pandemické ošetrovné, ak sa zamestnanec po návšteve rizikovej (červenej krajiny) alebo kontakte s človekom pozitívnym na ochorenie COVID 19 cíti dobre a so zamestnávateľom sa dohodne, že bude pracovať z domu. https://www.zmos.sk/moze-zamestnanec-odmietnut-pandemicke-osetrovne-oznam/mid/405616/.html#m_405616
Novelou zákona sa mení nárok na dávku pandemické ošetrovné. Novelou zákona o sociálnom poistení, ktorú tento týždeň v skrátenom legislatívnom konaní schválil parlament sa mení nárok na dávku pandemické ošetrovné (OČR). Nárok na dávku OČR už nebude mať rodič, ktorý nedá svoje dieťa do školy alebo škôlky pre obavy z nákazy novým koronavírusom. https://www.zmos.sk/novelou-zakona-sa-meni-narok-na-davku-pandemicke-osetrovne-oznam/mid/405616/.html#m_405616
Environmentálna výchova a vzdelávanie v školskom roku 2020-2021. Slovenská agentúra životného prostredia pripravila pre žiakov, pedagógov a širokú verejnosť na nový školský rok 2020/2021 aktivity v oblasti environmentálnej výchovy a vzdelávania. https://www.zmos.sk/environmentalna-vychova-a-vzdelavanie-v-skolskom-roku-2020-2021-oznam/mid/405616/.html#m_405616
Európska komisia: Strategické usmernenia pre implementáciu „Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti“. Európska komisia predstavila strategické usmernenia pre implementáciu Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Usmernenia sú súčasťou ročnej stratégie udržateľného rastu na rok 2021. Termín na predloženie plánov na podporu obnovy a odolnosti je 30. apríl 2021. Členské štáty tak môžu konať už od 15. októbra 2020. https://www.zmos.sk/europska-komisia-strategicke-usmernenia-pre-implementaciu-mechanizmu-na-podporu-obnovy-a-odolnosti-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2020 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky