Oznamy
Medziobecná spolupráca pomôže komunálu
11.09.2020

LUČENEC - Združenie miest a obcí Slovenska zorganizovalo 10. septembra 2020 informačný workshop v Lučenci, ktorý sa venoval novým perspektívam medziobecnej spolupráce. A to tak z hľadiska tridsaťročnej aplikačnej praxe v samospráve , ako aj nevyhnutných zmien a potrebných východísk pre budúce obdobie. Súčasťou podujatia bolo aj vystúpenie M. Brillu, hlavného kontrolóra mesta Prešov, s témou "Modernizácia samosprávy ako výzva pre hlavných kontrolórov". https://www.zmos.sk/medziobecna-spolupraca-pomoze-komunalu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

  

ZMOS sa stalo súčasťou platformy podporujúcej dobrú správu vecí verejných na miestnej úrovni. Prvý podpredseda ZMOS Radomír Brtáň dnes podpísal Memorandum o spolupráci pri realizácií Projektu ELoGE Slovensko s OZ Dobrý úradník a ďalšími šiestimi relevantnými subjektami pôsobiacimi v oblasti verejných politík na miestnej úrovni. https://www.zmos.sk/zmos-sa-stalo-sucastou-platformy-podporujucej-dobru-spravu-veci-verejnych-na-miestnej-urovni--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ÚVZ zmena organizácie hromadných podujatí Úrad verejného zdravotníctva vydal opatrenie k zmene organizácie hromadných podujatí, ktorým s účinnosťou od 10. septembra 2020 až do odvolania zakazuje právnickým osobám usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 1000 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 500 osôb.https://www.zmos.sk/uvz-zmena-organizacie-hromadnych-podujati--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Seminár pre budúce partnerstvá v rámci výzvy z nórskych grantov na vybudovanie multifunkčných centier pre mládež. Úrad vlády SR ako správca programu „Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov“, podporeného z Nórskych grantov 2014 – 2021  informuje o organizovaní on-line seminára pre budúce partnerstvá na podporu bilaterálnej spolupráce v rámci výzvy LDI01 - zameranej na vybudovanie multifunkčných centier pre mládež v najmenej rozvinutých okresoch. https://www.zmos.sk/seminar-pre-buduce-partnerstva-v-ramci-vyzvy-z-norskych-grantov-na-vybudovanie-multifunkcnych-centier-pre-mladez--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Na inovačných projektoch EÚ sa podieľajú aj európske samosprávy – inšpirujte sa! Medzi vybranými iniciatívami na riešenie krízových situácií sú aj projekty, v ktorých participujú európske samosprávy. Miestne samosprávy dominujú najmä v iniciatívnych projektoch v oblasti mestskej mobility. https://www.zmos.sk/na-inovacnych-projektoch-eu-sa-podielaju-aj-europske-samospravy-inspirujte-sa---oznam/mid/405616/.html#m_405616

Druhá výzva z nórskych grantov na miestny rozvoj a inklúziu. Úrad vlády SR vyhlásil dňa výzvu na predkladanie žiadostí o projekt z programu „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov - komponent  Inklúzia Rómov a posilnenie ich postavenia“. Termín uzatvorenia výzvy je 30. november 2020. https://www.zmos.sk/druha-vyzva-z-norskych-grantov-na-miestny-rozvoj-a-inkluziu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

 


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2021 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky