Oznamy
Slovensko má viac ako sto potravinových púšti
31.08.2020

BRATISLAVA - ZMOS predstavil riešenia problému potravinových púšti na Slovensku. Združenie miest a obcí Slovenska upozorňuje na potravinové púšte a obmedzený prístup obyvateľov na vidieku k základným potravinám. Riešenia preto naformulovalo v dopadovej štúdii, ktorá by mala byť východiskom pre rezort pôdohospodárstva a inšpiráciou pre samosprávne kraje. https://www.zmos.sk/slovensko-ma-viac-ako-sto-potravinovych-pusti-zmos-predstavil-riesenia-problemu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

  

Rezort práce predlžuje termín na podávanie žiadosti pre MŠ. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s rezortom školstva predlžuje termín podávania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na udržanie zamestnanosti v materskej školy, aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie,  až do 31. decembra 2020. https://www.zmos.sk/rezort-prace-predlzuje-termin-na-podavanie-ziadosti-pre-ms--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

OČR pre rodičov detí MŠ a ZŠ po 1. septembri. Sociálna poisťovňa zverejnila odporúčanie, kedy majú rodičia nárok na OČR po 1. septembri. https://www.zmos.sk/ocr-pre-rodicov-deti-ms-a-zs-po-1-septembri-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Hľadá sa člen do poradného orgánu pre mládež splnomocnenkyne pre rómske komunity. Výzva na nomináciu členov poradného orgánu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity pre oblasť mládeže. https://www.zmos.sk/hlada-sa-clen-do-poradneho-organu-pre-mladez-splnomocnenkyne-pre-romske-komunity-oznam/mid/405616/.html#m_405616


Plánované zmeny od 1. septembra 2020
. Odborné konzílium informuje verejnosť o plánovaných zmenách od 1. septembra 2020 - Výskyt ochorení v Slovenskej republike má charakter lokálne zvýšenej incidencie spôsobenej príchodom osôb zo zahraničia. Viac TU https://www.zmos.sk/planovane-zmeny-od-1-septembra-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Cezhraničie: Zákaz vstupu cudzincov na Ukrajinu do 28. 9. 2020. Od 29. augusta 2020 do 28. septembra 2020 je zakázaný vstup na územie Ukrajiny pre cudzincov. https://www.zmos.sk/cezhranicie-zakaz-vstupu-cudzincov-na-ukrajinu-do-28-9-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616


Prevencia vzniku požiaru v rómskych osídleniach. Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity v rámci preventívnych opatrení vyhotovil jednoduchý informačný materiál na prevenciu vzniku požiaru v rómskych osídleniach. https://www.zmos.sk/prevencia-vzniku-poziaru-v-romskych-osidleniach-oznam/mid/405616/.html#m_405616


Pozvánka na Týždeň otvoreného vládnutia 2020. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Vás pozýva na 5. ročník podujatia Týždeň otvoreného vládnutia 2020, ktorý sa uskutoční 23.-25. septembra 2020. Záštitu nad podujatím prevzala prezidentka Slovenskej republiky. https://www.zmos.sk/pozvanka-na-tyzden-otvoreneho-vladnutia-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616


Na výzvu na kultúru znevýhodnených pôjde celý rozpočet dotačného programu. V rámci výzvy rezortu kultúry na podporu projektov z programu Kultúra znevýhodnených skupín na rok 2020 sa rozdelí celý 980-tisícový rozpočet dotačného systému ministerstva na rok 2020. https://www.zmos.sk/na-vyzvu-na-kulturu-znevyhodnenych-pojde-cely-rozpocet-dotacneho-programu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2021 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky