Oznamy
Zmena v dotáciách na stravu v letných školách
31.07.2020

BRATISLAVA - Na základe podnetov zástupcov samosprávy Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR po dohode s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo „Zmenu v poskytovaní dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v prípade organizovania letných škôl“. https://www.zmos.sk/zmena-v-dotaciach-na-stravu-v-letnych-skolach--oznam/mid/405616/.html#m_405616 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia na vydanie rozhodnutia o žiadosti o poskytnutie NFP v rámci 31. Výzvy, oznámilo zmenu lehoty. https://www.zmos.sk/predlzenie-terminu-na-vydanie-rozhodnutia-v-ramci-31-vyzvy-opkzp-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

  

Sťahovanie v číslach za rok 2019. Štatistický úrad SR vypracoval na základe relevantných dát štatistiku, podľa ktorej sa na územie Slovenskej republiky  v rámci roku 2019 prisťahovalo 7016 ľudí a vysťahovalo sa 3384 obyvateľov. Uvedené údaje sú dostupné v  publikácii My v číslach – zahraničné sťahovanie 2019. https://www.zmos.sk/stahovanie-v-cislach-za-rok-2019-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Ďalšie infosemináre k programu Európa pre občanov. Európsky kontaktný bod pre komunitárny program Európa pre občanov Vás pozýva na ďalšie infosemináre v Trnave (6.8.2020), Martine (11.8.2020) a Trstenej (12.8.2020). Najbližší termín na predkladanie žiadosti o grant na partnerskú spoluprácu a projekty občianskej spoločnosti je k  1.9.2020. https://www.zmos.sk/dalsie-infoseminare-k-programu-europa-pre-obcanov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Uvažujete o zriadení autokina v meste či obci? Predtým ako sa rozhodnete zriadiť autokino s distribúciu zvuku FM je potrebné splniť niekoľko požiadaviek. Autokiná sú nielen alternatívou súčasného pokrízového obdobia ale z dlhodobého hľadiska aj ponukou na trávenie kultúrno-spoločenského života v komunite. https://www.zmos.sk/uvazujete-o-zriadeni-autokina-v-meste-ci-obci-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2020 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky