Oznamy
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
29.07.2020

BRATISLAVA - Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky podpísalo v Bratislave, 29. júla 2020, memorandum o spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska, s kľúčovým partnerom dlhodobo pôsobiacim v miestnej územnej samospráve. Od nového rámca spolupráce so ZMOS-om sa očakáva aj v samostnom združení nový prístup ku koordinácií aktivít, prezentácie, spoluspôsobenie pri projektoch analýz v oblasti územnej samosprávy. https://www.zmos.sk/zmos-podpisal-memorandum-s-klucovymi-partnermi--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 Podľa prezidenta Združenia hlavných kontrolórov SR Ľudovíta Budzáka „Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky podpísaním Memoranda o spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska, berie do úvahy potrebu koordinovaného postupu s cieľom zabezpečovať efektívnu a účinnú ochranu verejných finančných prostriedkov v územnej samospráve, uznávajúc dôležitosť vytvorenia praktických podmienok pre vzájomnú, odbornú spoluprácu v medziach svojich zákonných kompetencií pri výmene informácií, skúseností a najlepšej praxe. Cieľom je pozitívne ovplyvňovať a zabezpečovať vytváranie predpokladov pre šírenie vedomosti získaných partnermi strán memoranda, a tak dosiahnuť zvýšenie právneho povedomia a odbornosti v profesnej skupine hlavných kontrolórov miest a obcí. Dlhodobým cieľom je dosiahnutie kvalitatívnej zmeny v riadení, správe, financovaní a verejnej kontrole hospodárenia v územnej samospráve.“

 


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2020 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky