Oznamy
Interaktívny analytický nástroj na kontrolu miestnej samosprávy
16.07.2020

BRATISLAVA -  

Najvyšší kontrolný úrad SR sprístupnil na svojej web stránke interaktívny analytický nástroj na kontrolu miestnej samosprávy. Aplikácia, nazvaná MuMAP (z anglického Municipalities on Map), ponúka širokej verejnosti nielen výsledky kontrol Najvyššieho kontrolného úradu SR od roku 2012, ale aj prehľad o zadĺžení jednotlivých miest a obcí, či získaných eurofondoch na jedného obyvateľa, priamo na mape Slovenska. Pilotnú verziu vytvoril tím NKÚ v rámci prvého medzinárodného hackathonu európskych kontrolných inštitúcií v marci, kde skončil v prvej päťke, /http://mumap.nkusr.sk/.

  

Databáza na interaktívnych mapách poskytuje prehľad o:  

•    Počte obyvateľov v obci (Zdroj: ŠÚ SR)

•    Hospodárení obce (Zdroj: Datacentrum, Register účtovných závierok)

•    Čerpaní eurofondov za programové obdobie 2014 – 2020 (Zdroj: ITMS)

•    Počte základných škôl (Zdroj: MŠVVaŠ SR)

•    Kontrolách NKÚ SR, vykonaných v mestách a obciach (Zdroj: Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR)


Užívateľ môže aktuálne pracovať s troma základnými časťami:

  1. Charakteristika miest a obcí

  2. Kontrolné zistenia NKÚSR

  3. EÚ fondy v obciach  SR (poskytnuté prostriedky na 1 obyvateľa; zazmluvnené prostriedky na 1 obyvateľa, dlh obce na 1 obyvateľa)

 


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2020 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky