Oznamy
COVID-19
02.07.2020

BRATISLAVA -  

Súčinnosť pri realizácii opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19. Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí požiadal Združenie miest a obcí Slovenska o tlmočenie požiadavky na súčinnosť pri realizácii opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19. https://www.zmos.sk/sucinnost-pri-realizacii-opatreni-v-suvislosti-s-ochorenim-covid-19--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Koronakríza potvrdila význam udržateľnej mobility. Slovenská agentúra životného prostredia, koordinátor národnej kampane, vyzýva slovenské mestá, obce, organizácie, inštitúcie a školy, aby sa zapojili do Európskeho týždňa mobility (ETM) 2020. Tento rok je kampaň, do ktorej sa dá zaregistrovať do 22. septembra prostredníctvom webovej stránky www.eurotm.sk,  zameraná na Čistejšiu dopravu pre všetkých. https://www.zmos.sk/koronakriza-potvrdila-vyznam-udrzatelnej-mobility--oznam/mid/405616/.html#m_405616

  

Komora obcí rokovala o pozemkoch, poľnohospodárstve aj financiách. V pondelok 29. júna 2020 sa v Kongresovej sále hotela Patria uskutočnilo rokovanie Komory obcí, ktoré sa zameralo na viaceré témy dotýkajúce sa nielen celej samosprávy, ale aj samotných obcí. https://www.zmos.sk/komora-obci-rokovala-o-pozemkoch-polnohospodarstve-aj-financiach--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Európska komisia: znečistenie ovzdušia v EÚ sa neznižuje. Minulý týždeň Európska komisia zverejnila správu o pokroku dosiahnutom pri vykonávaní smernice (EÚ) 2016/2284 o zníženie národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, v ktorej konštatuje, že väčšina krajín EÚ nesmeruje k zníženiu znečisťovania ovzdušia a jeho vplyv na zdravie do roku 2030. https://www.zmos.sk/europska-komisia-znecistenie-ovzdusia-v-eu-sa-neznizuje--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2020 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky