Oznamy
Aktuálne informácie z rokovania vlády SR
25.06.2020

Vláda Slovenskej republiky sa na rokovaní 25.6.2020, venovala aj legislatíve, ktorá sa dotýka činnosti miestnej územnej samosprávy. Spracované dokumenty dávame do pozornosti.https://www.zmos.sk/aktualne-informacie-z-rokovania-vlady-sr--oznam-1/mid/405616/.html#m_405616 Ministerstvo kultúry SR zverejnilo Výzvu na podporu projektov z programu Kultúra znevýhodnených skupín na rok 2020 v rámci dotačného systému ministerstva na rok 2020.https://www.zmos.sk/vyzva-rezortu-kultury-na-kulturu-znevyhodnenych-skupin-oznam/mid/405616/.html#m_405616Vyjadrenie Úradu verejného zdravotníctva SR k aktuálnej Covid situácii a prípadnej druhej vlne.https://www.zmos.sk/vyjadrenie-uradu-verejneho-zdravotnictva-sr-k-aktualnej-covid-situacii-a-pripadnej-druhej-vlne-oznam/mid/405616/.html#m_405616


ZMOS formulovalo legislatívne zmeny ku komunálnym lesom. Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti so spracovaním analýzy týkajúcej sa komunálnych lesov formulovalo aj konkrétne návrhy na nevyhnutné legislatívne zmeny.  https://www.zmos.sk/zmos-formulovalo-legislativne-zmeny-ku-komunalnym-lesom--oznam/mid/405616/.html#m_405616


Neformálna stretnutie európskych ministrov školstva a ŽP. Školstvo a životné prostredie sú nosnou témou miest a obcí. Tento týždeň o nich diskutovali aj zodpovední európski ministri.         https://www.zmos.sk/europska-unia-neformalna-stretnutie-europskych-ministrov-skolstva-a-zp--oznam/mid/405616/.html#m_405616        


Metodicko-pedagogické centrum (MPC) zverejnilo na obdobie letných mesiacov júl a august 2020 ponuku vzdelávacích podujatí pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. https://www.zmos.sk/ponuka-vzdelavacich-kurzov-pre-pedagogov-a-odbornikov-skol--oznam/mid/405616/.html#m_405616


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2020 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky