Oznamy
Núdzový stav - šírenia nového koronavírusu COVID-19 na Slovensku pominul.
15.06.2020

BRATISLAVA -

Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky oznamuje na základe informácií zo Združenia miest a obcí Slovenska, že núdzový stav v súvislosti so šírením nového koronavírusu COVID-19 na Slovensku pominul. Napriek tejto skutočnosti ZMOS naďalej bude poskytovať aktuálne informácie pre našich členov prostredníctvom spolupráce s našim združením. Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán operačného programu Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie vyhlásil vyzvanie pre národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.“ https://www.zmos.sk/narodny-projekt-pomahajuce-profesie-v-edukacii-deti-a-ziakov-ii--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Základné školy - Bezplatné letné IT tábory pre deti II. stupňa. Počas prázdnin sa deti môžu stať konštruktérmi robotov, ale aj výskumníkmi počasia pri dobrovoľnom rozvíjaní zručností v informatike, fyzike či chémií v rámci bezplatných letných táborov realizovaných z národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Denných letných táborov sa môžu zúčastniť žiaci druhého stupňa základných  škôl alebo prímy až kvarty 8-ročného gymnázia. https://www.zmos.sk/zakladne-skoly-bezplatne-letne-it-tabory-pre-deti-ii-stupna-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 Európska komisia: Odporúčanie na zrušenie cestovných obmedzení v EÚ. Komisia 11. júna 2020 odporučila krajinám schengenského priestoru a pridruženým krajinám, aby do 15. júna zrušili spoločným koordinovaným spôsobom kontroly na vnútorných hraniciach. Komisia zároveň odporučila predĺženie dočasných obmedzení na nepodstatné cestovanie do EÚ do 30. júna 2020. https://www.zmos.sk/europska-komisia-odporucanie-na-zrusenie-cestovnych-obmedzeni-v-eu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Európska komisia Slovensko si mierne polepšilo aj v digitálnych verejných službách. Komisia zverejnila 11. júna 2020 výsledky indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) 2020, ktorý monitoruje celkový digitálny výkon Európy a sleduje pokrok krajín EÚ v súvislosti s ich digitálnou konkurencieschopnosťou. Slovensko sa umiestnilo na 22. mieste spomedzi 28 členských štátov. https://www.zmos.sk/europska-komisia-slovensko-si-mierne-polepsilo-aj-v-digitalnych-verejnych-sluzbach-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Samosprávy počas pandémie preferovali mailovú a telefonickú komunikáciu  https://www.zmos.sk/samospravy-pocas-pandemie-preferovali-mailovu-a-telefonicku-komunikaciu--oznam/mid/405616/.html#m_405616


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2024 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky