Oznamy
Nové opatrenia Úradu verejného zdravotníctva s platnosťou od 03. júna 2020
04.06.2020

BRATISLAVA -

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - zverejnil 4. fázu opatrení pri ohrození verejného zdravia  pre prevádzky s platnosťou od 03. júna 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/nove-opatrenia-uradu-verejneho-zdravotnictva-s-platnostou-od-03-06-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616 Plán uvoľňovania opatrení v zariadeniach sociálnych služieb platí od 3. júna 2020. MPSVR SR reaguje na  znižujúci sa nárast počtu osôb nakazených ochorením Covid-19.  Uvoľňovanie opatrení bude prebiehať v štyroch fáz so začiatkom od 3. júna 2020. https://www.zmos.sk/plan-uvolnovania-opatreni-v-zariadeniach-socialnych-sluzieb-plati-od-3-6-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 Dávame do pozornosti webovú stránku EÚ „Kútik na vzdelávanie“ ako inšpiráciu pre dištančné vzdelávanie, vzdelávanie v domácom prostredí a trávenie voľného času v školských zariadeniach a v domácom prostredí. https://www.zmos.sk/europsky-kutik-na-vzdelavanie-oznam/mid/405616/.html#m_405616
Online seminár k programu Európa pre občanov SK. Európsky kontaktný bod pre komunitárny program Európa pre Vás pripravili online seminár v slovenskom jazyku, ktorý sa uskutoční 24.6.2020 od 10,00 do 11,30. https://www.zmos.sk/online-seminar-k-programu-europa-pre-obcanov-sk-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Cena európskeho občana - ocenenie za výnimočný prínos. Európsky parlament každý rok udeľuje Cenu európskeho občana. Je to ocenenie za výnimočný prínos. https://www.zmos.sk/cena-europskeho-obcana-ocenenie-za-vynimocny-prinos-oznam/mid/405616/.html#m_405616

IT Fitness Test 2020: na základných školách vzrástla priebežná úspešnosť. Priebežné výsledky IT Fitness Testu 2020 ukazujú, že do testovania určeného pre žiačky a žiakov základných škôl k 1. júnu sa zapojilo 4432 respondentov. Priemerná úspešnosť priebežne dosahuje 66 %, oproti minulému roku sa zvýšila o 15 %. https://www.zmos.sk/it-fitness-test-2020-na-zakladnych-skolach-vzrastla-priebezna-uspesnost-oznam/mid/405616/.html#m_405616


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2024 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky