Oznamy
Zmeny zákonov na aktuálnej parlamentnej schôdzi
03.06.2020

BRATISLAVA -

Národná rada Slovenskej republiky prijala v mesiaci máj 2020 spolu 26 vládnych návrhov zákonov a boli prijaté aj ostatné všeobecne záväzné právne predpisy nižšej právnej sily, predovšetkým so zameraním na elimináciu sociálnych a ekonomických dôsledkov vyhláseného núdzového stavu. https://www.zmos.sk/legislativne-zmeny-a-samosprava-za-mesiac-maj--oznam/mid/405616/.html#m_405616Prehľad schválených dotácii na rok 2020. Podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v znení neskorších predpisov v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky boli schválené dotácie pre rok 2020. https://www.zmos.sk/prehlad-schvalenych-dotacii-na-rok-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616  
Opatrenia hlavného hygienika týkajúce sa návratu občanov na Slovensko. Opatrenia hlavného hygienika týkajúce sa návratu občanov na Slovensko, tranzitu cez územie nášho štátu, ako aj návštev nepresahujúcich viac ako  48 hodín začali platiť pre občanov Slovenskej republiky,  Českej republiky ale aj Maďarska  a to od 2.6.2020. https://www.zmos.sk/opatrenia-hlavneho-hygienika-tykajuce-sa-navratu-obcanov-na-slovensko-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Aktuálne podmienky a možností vstupu do cezhraničných krajín. Vstup na územie Rakúska bez ohľadu na účel majú povolený občania SR a ich rodinní príslušníci pokiaľ sa preukážu potvrdením o negatívnom výsledku na test covid-19 nie starším ako 4 dni. Poľsko má stále uzatvorené hranice, rozšírilo výnimku na vstup pre občanov iných krajín a ich rodinných príslušníkov za účelom tranzitu; žiakov a študentov, ktorí sa vzdelávajú v Poľskej republike a medzinárodnú dopravu. Na Ukrajinu nie je umožnený vstup cudzincom a osobám bez štátnej príslušnosti, vrátane tranzitu. https://www.zmos.sk/aktualne-podmienky-a-moznosti-vstupu-do-cezhranicnych-krajin-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Miestne samosprávy pripravujú investície do ekologického oživenia. Dobre izolované budovy, veterné turbíny a primerané siete verejnej dopravy: tieto a ďalšie projekty budú nevyhnutnou súčasťou nízkouhlíkovej budúcnosti Európy. https://www.zmos.sk/cemr-miestne-samospravy-pripravuju-investicie-do-ekologickeho-ozivenia-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Samosprávy sú pri poplatku za miestny rozvoj opatrné. Uzákonením poplatku za rozvoj sa rozšírili príjmové možnosti samospráv. Z nedávneho prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska však vyplýva, že tento poplatok nesúvisí len so získaním príjmov pre mestá a obce. https://www.zmos.sk/samospravy-su-pri-poplatku-za-miestny-rozvoj-opatrne--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2024 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky