Oznamy
Legislatívne zmeny a samospráva za mesiac apríl s komentárom
01.06.2020

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA -

V období núdzového stavu v mesiaci apríl 2020 boli prijaté alebo novelizované zákony a ostatné všeobecne záväzné normatívne právne akty v počte 46 s relevantnou priamou alebo nepriamou platnosťou a významom pre aplikáciu alebo realizáciu povinností v podmienkach samosprávy Slovenskej republiky. https://www.zmos.sk/legislativne-zmeny-a-samosprava-za-mesiac-april--oznam/mid/405616/.html#m_405616Diétne stravovanie v zariadeniach školského stravovania. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v piatok 29. mája 2020, podľa § 140 ods. 13 a § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. mája 2020 mení rozhodnutie č. 2020/11506:1-A2110 z 18. mája 2020 a umožňuje tým diétne stravovanie v zariadeniach školského stravovania s účinnosťou od 1.6. 2020. https://www.zmos.sk/dietne-stravovanie-v-zariadeniach-skolskeho-stravovania--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Informácia k Základným umeleckým školám. V súlade s Opatreniami Úradu verejného zdravotníctva povoľuje ministerstvo školstva s účinnosťou od 1.6.2020 prezenčnú výučbu individuálnych hodín s jedným žiakom na základných umeleckých školách. https://www.zmos.sk/informacia-k-zus-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Nový model riadenia a čerpania eurofondov na SlovenskuVláda SR schválila materiál z dielne Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu SR, ktorý sa týka novej implementačnej štruktúry pre programové obdobie 2021-2027. https://www.zmos.sk/novy-model-riadenia-a-cerpania-eurofondov-na-slovensku-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Aktuálne podmienky a možností vstupu do cezhraničných krajín. Pravidlá a podmienky vycestovania do cezhraničných krajín sa pomaly uvoľňujú, pocítia ich najmä obyvatelia cezhraničných miest a obcí cestujúci do cezhraničia za rodinou alebo prácou. https://www.zmos.sk/aktualne-podmienky-a-moznosti-vstupu-do-cezhranicnych-krajin-oznam/mid/405616/.html#m_405616

EÚ pre ďalšie generácie a revidovaný rozpočet EÚ 2021-2027. Európska komisia tento týždeň navrhla očakávaný nový nástroj na oživenie hospodárstva nazvaný EÚ pre ďalšie generácie v hodnote 750   miliárd EUR. Tento návrh sa spája s prepracovaným dlhodobým rozpočtom EÚ na roky 2021 - 2027, ktorý celkovo predstavuje 1,85 bilióna EUR. https://www.zmos.sk/eu-pre-dalsie-generacie-a-revidovany-rozpocet-eu-2021-2027--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Združenie miest a obcí Slovenska v piatok predstavilo ďalšie príklady dobrej praxe. Tento krát sa sústredilo na podporu cestovného ruchu a športu. Ďalšie príklady dobrej praxe sú zo Starej Ľubovne, Lendaku a Popradu. https://www.zmos.sk/dalsie-priklady-dobrej-praxe-su-zo-starej-lubovne-lendaku-a-popradu--oznam/mid/405616/.html#m_405616


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2024 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky