Oznamy
Smart karanténa alebo štátna karanténa.
26.05.2020

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA -

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR sa nariaďuje všetkým osobám, ktoré od 22. mája 2020 od 20.00 hod vstúpia na územie SR, izolácia v zariadeniach určených štátom na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky ochorenia COVID-19 alebo preukázania sa aktivovanou mobilnou aplikáciou na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie. https://www.zmos.sk/smart-karantena-alebo-statna-karantena--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Nové opatrenie k e-karanténe platné od 25.05.2020  https://www.zmos.sk/nove-opatrenie-k-e-karantene-platne-od-25-5-2020-od-8-00-h-oznam/mid/405616/.html#m_405616Distribúcia poskytnutých pohotovostných zásob zo Správy štátnych hmotných rezerv, pre školské zariadenia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo informáciu s názvom „Organizácia distribúcie poskytnutých pohotovostných zásob zo Správy štátnych hmotných rezerv SR pre materské školy, základné školy, špeciálne materské školy a špeciálne základné školy (25. 5. 2020). Viac TU https://www.zmos.sk/distribucia-poskytnutych-pohotovostnych-zasob-zo-spravy-statnych-hmotnych-rezerv-pre-skolske-zariadenia--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Výzva na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameranej optimalizáciu systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a národnej úrovni. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia vydalo dňa 21.5.2020 Usmernenie č. 4 k 31. Výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameranej optimalizáciu systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a národnej úrovni. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-zameranej-optimalizaciu-systemov-sluzieb-a-posilnenie-intervencnych-kapacit-pre-manazm/mid/405616/.html#m_405616

Prieskum: Debarierizácia a cestovný ruch. Národná platforma proti bariéram – OZ Bez Bariér spustila zber dát a vstupov pre Národnú stratégiu odstraňovania bariér na Slovensku do roku 2030. https://www.zmos.sk/prieskum-debarierizacia-a-cestovny-ruch-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Aktuality legislatívnej rady NKÚ SR – apríl. Združenie miest a obcí Slovenska na základe spolupráce s Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky prináša ďalší prehľad Legislatívnej rady NKÚ SR. V legislatívnom prehľade za mesiac apríl prinášame informácie vo viacerých oblastiach. Mesačník mapuje aj situáciu s COVID-19 a obsahuje zmeny vo všeobecne záväzných právnych predpisoch. Jeho súčasťou je špeciálne vydanie, ktoré mapuje Programové vyhlásenie vlády SR 2020 – 2024. https://www.zmos.sk/aktuality-legislativnej-rady-nku-sr-april-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Policajný zbor upozorňuje na podvodné prevody peňazí. Policajný zbor upozorňuje občanov, najmä zamestnancov finančných oddelení, učtární súkromných spoločností, ale aj štátnych a verejných inštitúcií (mestských a obecných úradov) na útoky podvodov páchaných elektronickou formou (e-mailom), v rámci ktorého je predstieraný pokyn vysoko postaveného predstaviteľa spoločnosti na prevod finančných prostriedkov (tzv. CEO podvod – z anglického prekladu Chief Executive Officer).https://www.zmos.sk/policajny-zbor-upozornuje-na-podvodne-prevody-penazi--oznam/mid/405616/.html#m_405616


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2020 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky