Oznamy
Organizovanie a usporadúvanie hromadných podujatí do 100 osôb
21.05.2020

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA - Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky prináša ďalšie aktuálne informácie spojené s mimoriadnou situáciou a možnosťami eliminovania negatívnych dopadov na územnú samosprávu.  Opatrenie ÚVZ SR s účinnosťou od 20. mája 2020 vo vzťahu k povoleniu organizovania a usporadúvania hromadných podujatí do 100 osôb. https://www.zmos.sk/organizovanie-a-usporaduvanie-hromadnych-podujati-do-100-osob--oznam/mid/405616/.html#m_405616Odklad splátok úveru ŠFRB. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti informácie Štátneho fondu rozvoja bývania vo vzťahu k možnosti podania žiadosti o odklad splátok úveru v súvislosti s COVID-19. https://www.zmos.sk/odklad-splatok-uveru-sfrb--oznam/mid/405616/.html#m_405616Odporúčanie EÚ pre Slovensko v rámci jarného balíka európskeho semestra. Komisia 20. mája 2020 predložila návrh odporúčaní pre jednotlivé krajiny, v ktorých poskytuje usmernenia pre hospodárske politiky v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Tohtoročné odporúčania sa zameriavajú na najnaliehavejšie výzvy, ktoré pandémia priniesla, ako aj na opätovné naštartovanie udržateľného rastu. https://www.zmos.sk/odporucanie-eu-pre-slovensko-v-ramci-jarneho-balika-europskeho-semestra--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Rokovanie na rezorte práce o spolupráci a trendoch. V stredu 20. mája 2020 sa na pôde ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR uskutočnilo pracovné rokovanie štátnej tajomníčky Soni Gaborčákovej so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska. https://www.zmos.sk/rokovanie-na-rezorte-prace-o-spolupraci-a-trendoch--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Hravá škola v rómčine aj do osád. V čase karantény pripravila RTVS vysielanie pre žiakov dvojjazyčne. Národnostná redakcia v štúdiu Košice ponúka vzdelávaco – zábavnú televíznu reláciu s názvom Tumenca khere - S vami doma. https://www.zmos.sk/hrava-skola-v-romcine-aj-do-osad--oznam/mid/405616/.html#m_405616


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2020 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky