Oznamy
Komentár ku krízovej legislatíve v pôsobnosti samosprávy v SR
20.05.2020

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA -

V súčasnom náročnom období sa javí potreba kompletizácie prehľadu právnej regulácie krízových situácií pre potreby zamestnancov samosprávy a ďalších záujemcov o túto problematiku. Prehľad vybraných právnych predpisov krízovej legislatívy, upravujúcich predovšetkým postavenie samosprávy vypracoval prof. JUDr. Vojtech Tkáč, PhD., člen Ekonomickej rady expertov ZMOS. https://www.zmos.sk/komentar-ku-krizovej-legislative-v-posobnosti-samospravy-v-sr--oznam/mid/405616/.html#m_405616Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR vydal rozhodnutie v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3991/2020 z 13. 5. 2020, ktorým a)  obnovuje prevádzku centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centier špeciálno-pedagogického poradenstva, b)  obnovuje prevádzku zariadení školského stravovania v rozsahu a za podmienok uvedených v opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3991/2020 z 13. 5. 2020. Jeho ďalšie usmernenie sa týka sa týka školského stravovania, na základe ktorého si napríklad môžu zriaďovatelia uplatniť náklady za škodu na skladových zásobách potravín, ktoré vznikli v dôsledku zatvorenia materských škôl alebo zákl. škôl. https://www.zmos.sk/rozhodnutie-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Aktuálne opatrenia ÚVZ. Úrad verejného zdravotníctva SR  v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike vydal s účinnosťou od 20. mája 2020 nasledovné opatrenia. https://www.zmos.sk/aktualne-opatrenia-uvz-sr--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vyhlásil novú výzvu zameranú na zmiernenie dopadov koronakrízy v regiónoch podporou tvorby a udržania pracovných miest a aktivitami na podporu lokálnych komunít, s dôrazom na inovatívne a vzorové projekty v rôznych oblastiach (sociálne veci a zamestnanosť, cestovný ruch, pôdohospodárstva a rozvoj vidieka, sociálna ekonomika, podpory občianskej spoločnosti a komunitných aktivít). https://www.zmos.sk/vyzva-pre-samospravy-na-zmiernenie-dopadov-koronakrizy-v-regionoch--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Európsky výbor regiónov vyhlásil aj tento rok výzvu na výber motivovaných mladých komunálnych  politikov na zapojenie sa do Programu mladých volených politikov. https://www.zmos.sk/vyzva-pre-mladych-komunalnych-politikov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Aplikáciou inštitútov zodpovedného verejného obstarávania môžu verejní obstarávatelia a obstarávatelia významne prispieť k napĺňaniu celospoločenských strategických výziev a priorít, pričom jednou z najvýznamnejších priorít je zohľadňovanie environmentálnych aspektov. https://www.zmos.sk/zelene-verejne-obstaravanie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2020 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky