Oznamy
Zmeny zákonov na aktuálnej parlamentnej schôdzi
18.05.2020

BRATISLAVA - Národná rada Slovenskej republiky v uplynulých dňoch na svojej 7. schôdzi, počas rokovaní od 12. do 15. mája prerokovala niekoľko zákonov, ktoré sa dotýkajú miestnej územnej samosprávy.https://www.zmos.sk/zmeny-zakonov-na-aktualnej-parlamentnej-schodzi--oznam/mid/405616/.html#m_405616

V uplynulom týždni Národná rada Slovenskej republiky schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. https://www.zmos.sk/docasne-opatrenia-na-realizaciu-a-financovanie-projektov-z-esif--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

 Prehľad otvárania materských a základných škôl v Európe. Na Slovensku sa  aktuálne diskutuje o termíne otvárania a spôsobu prevádzky materských a základných škôl do konca aktuálneho školského roka. Združenie miest a obcí Slovenska spracovalo a ponúka prehľad otvárania materských a základných škôl vo vybraných krajinách Európy. https://www.zmos.sk/prehlad-otvarania-materskych-a-zakladnych-skol-v-europe--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Zmeny v zákone č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva. Nové paragrafové znenie do prechodných ustanovení zakomponovalo „Osobitné procesné  ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a v období na prekonanie ich následkov“. https://www.zmos.sk/zmeny-v-zakone-c-528-2008-z-z-o-pomoci-a-podpore-poskytovanej-z-fondov-europskeho-spolocenstva--oznam/mid/405616/.html#m_405616


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2020 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky