Oznamy
Aktuálne informácie pre územnú samosprávu
14.05.2020

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA -  

Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky informuje o rokovaní Vlády SR, ktoré sa uskutočnilo 11. mája 2020,  programom rokovania boli viaceré zákony s dopadmi na miestnu územnú samosprávu. V tejto rubrike ponúkame prehľad týchto aktivít. https://www.zmos.sk/aktualne-informacie-z-rokovania-vlady-sr--oznam/mid/405616/.html#m_405616 Informácia v súvislosti s prevádzkou zariadení školského stravovania a poradenských centier. Úrad verejného zdravotníctva SR dnes na základe záverov Ústredného krízového štábu zo dňa 11. mája 2020 vydal Opatrenie č. OLP/3991/2020 v súvislosti s prevádzkou zariadení školského stravovania a poradenských centier. https://www.zmos.sk/informacia-v-suvislosti-s-prevadzkou-zariadeni-skolskeho-stravovania-a-poradenskych-centier--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 Legislatívne aktuality NKÚ SR – marec. Združenie miest a obcí Slovenska aktívne spolupracuje s Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky. Jedným z výsledkov tejto spolupráce je pravidelný prehľad legislatívy, ktorý Vám môže pomôcť v práci. https://www.zmos.sk/legislativne-aktuality-nku-sr-marec-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Erasmus podporí mládežnícke organizácie počas koronakrízy. Európska komisia uverejnila v rámci programu Erasmus + výzvu na predkladanie návrhov pod názvom „Európska mládež spoločne 2020“. S očakávaným rozpočtom 5 miliónov eur bude táto iniciatíva podporovať celoeurópske siete mládežníckych organizácií pôsobiacich na miestnej úrovni. https://www.zmos.sk/erasmus--podpori-mladeznicke-organizacie-pocas-koronakrizy-oznam/mid/405616/.html#m_405616

UNESCO organizuje webinár zo série „Inklúzia v čase COVID-19“, ktorý bude venovaný iniciatívam a sociálnym inováciám v rámci miest, ktoré implementovali ženy-líderky v boji proti pandémii COVID-19. https://www.zmos.sk/unesco-webinar-inkluzia-v-case-covid-19-oznam/mid/405616/.html#m_405616


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2020 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky