Oznamy
Aktuálne opatrenia a usmernenia v mimoriadnej situácií pre územnú samosprávu
11.05.2020

Liptovská Teplička -

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 6. mája 2020 sa týka aj zasadaní zastupiteľstiev! Toto opatrenie súvisí s uvoľňovaním režimu  organizovania schôdzí a zasadnutí štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy, ktorých sa bude môcť zúčastniť aj verejnosť. https://www.zmos.sk/opatrenie-uradu-verejneho-zdravotnictva-slovenskej-republiky-pri-ohrozeni-verejneho-zdravia-zo-dna-6-5-2020-sa-tyka-aj-zasadani-zastupitelstiev--ozna/mid/405616/.html#m_405616Nové opatrenia v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie prijaté vládou SR. Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní  dňa 7. mája 2020 schválila  Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.  https://www.zmos.sk/nove-opatrenia-v-oblasti-socialnych-sluzieb-v-case-mimoriadnej-situacie-prijate-vladou-sr--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Ekonomické opatrenia európskych miest. Prehľad niektorých opatrení týkajúcich sa vplyvu covid-19 na miestne ekonomiky, ktoré prijali niektoré európske mestá,  ako aj príklady konkrétnych ekonomických opatrení z európskych miest a obcí. https://www.zmos.sk/ekonomicke-opatrenia-europskych-miest-oznam/mid/405616/.html#m_405616


Ochrana osobných údajov | Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Zásady používania súborov cookie.
© Copyright 2020 Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky